Diabetes i skolen

Steno Diabetes Center Nordjylland og Steno Diabetes Center Aarhus arbejder sammen om projektet 'Tryg skolegang for børn med diabetes'.

Projektet har fokus på understøtte trygge rammer omkring skoledagen for børn med diabetes, deres forældre og skolens ansatte. Det gøres ved bl.a. at styrke personalets viden og handlekompetencer til at hjælpe børn med diabetes i skoledagen. Projektet inkluderer også samarbejde med kommuner, og har gennem workshops og brugerinvolvering identificeret og specificeret problemstillinger og løsninger.

 

 

I projektet er der udviklet to digitale værktøjer

  1. Det ene digitale værktøj er en hjemmeside, der fungerer som en læringsportal, hvor alle skoleansatte, kan blive klogere på alt det, de har brug for at vide, hvis skolen har eller får en elev med type 1-diabetes. Hjemmesiden er inddelt i tre forskellige vidensniveauer, der klæder de ansatte godt på til opgaven, og materialet er udviklet i tæt samarbejde mellem skolelærere, pædagoger, forældre, sygeplejersker, diætister og læger. 
    I august 2022 lancerede de danske Steno Diabetes Centre Hjemmesiden, som kan ses på diabetesiskolen.dk.

  2. Det andet digitale værktøj er en funktion som kan tilføjes til skolesystemet AULA. Med få klik, kan forældre udfylde og ændre information om fx. blodsukker, medicinsk udstyr og kontaktoplysninger, og informationerne i Aula bliver tilgængelige for relevant personale. På den måde har personalet information til rådighed, som er skræddersyet til det enkelte barns behov. Der foregår aktuelt pilotafprøvning af løsningen i samarbejde med udvalgte skoler. Målet er at funktionen skal kunne skaleres til hele landet.

 

Flotte resultater fra kvalitativ undersøgelse af Diabetes i skolen

UCN har udviklet en kvalitativ interviewundersøgelse af lærere og pædagogers oplevelser med diabetes i skolen og en deskriptiv evaluering af den digitale platform www.diabetesiskolen.dk.

Undersøgelsen har vist, at pædagoger og lærere generelt oplever, at den digitale platform diabetesiskolen.dk har potentialet til, at blive et støtteredskab for dem i deres møde med børn med type 1-diabetes. I platformen ser de et redskab til at kunne indhente viden og diabetes hos børn. Flere informanter har givet udtryk for, at hjemmesiden fremover kan blive et redskab, som de vil anvende gentagne gange (se side 17 i rapporten). Dette mener man, vil give stor tryghed i skoletiden blandt lærere og pædagoger (se side 3 i rapporten).

Blandt andet fortæller en lærer (fra interview 7):

Jeg synes, at den her hjemmeside, den er genial. Fordi, for det første så er den delt op i trin, og det er simpelthen så relevant som noget kan være […].

 

Læs rapporten og den kvalitative undersøgelse af Tryg Skolegang