Diabetesforskning i Steno Diabetes Center Nordjylland

 

Ambitionen er, at Steno Diabetes Center Nordjylland skal levere diabetesforskning af højeste internationale kvalitet. Forskningen skal være patientcentreret og anvendelsesorienteret, så resultaterne kommer personer med diabetes til gavn gennem evidensbaseret behandling og forebyggelse af senkomplikationer.


 

 

Find forskningsprojekt

 

I Steno Diabetes Center Nordjylland arbejder vi med klinisk diabetesforskning inden for fem forskellige kerneområder. Find oversigt over igangsatte projekter.

 

Deltag i forskningsprojekt

 

Ønsker du at engagere dig i diabetesforskning? Se oversigt over nuværende forskningsprojekter, hvor du kan søge deltagelse som patient eller pårørende.

 

Skriv forskningsprojekt

 

SDCN ønsker at skabe karriereveje for kliniske forskere på diabetesområdet – både ph.d.-studerende, yngre forskere og seniorforskere.

 

 

Vores fem fokusområder

 

Omdrejningspunktet for forskning i SDCN er patientcentreret forskning, der fortrinsvis adressere senfølgere af diabetes. Det gælder forskning i diabetisk neuropati, diabetes og knogler, diabetisk karsygdom og diabetes hos børn og unge. Der bliver samtidigt lagt stor vægt på tværfagligt samarbejde mellem klinisk diabetesforskning og andre discipliner.

 

SDCN forsker i diabetiske nerveskader, der er en hyppigt forekommende hos personer med diabetes, og som kan ramme alle organsystemer og kropsfunktioner og derfor forårsager en lang række sygdomme.

SDCN afdækker nye perspektiver ift. knoglemæssige komplikationer hos diabetikere og forsker i forebyggelse og tidlig opsporing, hvilket er afgørende for at kunne forbedre prognose og livskvalitet.

Diabetisk karsygdomme (sygdomme i hjerte, nyrer, store kar og øjne) kan være alvorlige for diabetespatienter. Det er derfor vigtigt at kunne diagnosticere og behandle disse tilstande rettidigt. 

I SDCN har forskning på børne- og ungeområdet både fokus på type 1 og 2 og vil især handle om overvægt, prædiabetes, fysisk aktivitet og overgangen fra at være til barn til voksen med diabetes.

De tværgående forskningsspor i SDCN vil bl.a. have fokus på sundhedsøkonomiske, digitale og organisatoriske tilgange til diabetesindsatser og repræsentere flere akademiske traditioner.

 

 

 

 

Om forskning i Steno Diabetes Center Nordjylland

 

Forskning i Steno Diabetes Center Nordjylland skal være af højeste internationale kvalitet og anvendelsesorienteret, så resultaterne kommer personer med diabetes til gavn gennem evidensbaseret behandling og forebyggelse af senkomplikationer.

 

Find forskningspublikationer

Forskere i Steno Diabetes Center Nordjylland udgiver løbende nye forskningspublikationer. Find vores forskellige tidsskriftsartikler, abstracts og reviews. 

 

 

Bag om forskningen

Læs om principper for samarbejde og finansiering af forskningsmidler. Se film om forskning i SDCN og få et indblik i vores mange forskningsindsatser.

 

 

Kontakt os

Find kontaktoplysninger på forskere tilknyttet Steno Diabetes Center Nordjylland, hvis du vil høre mere om forskning i SDCN eller har brug for en ekspert.