Forskning

 

Ambitionen er, at Steno Diabetes Center Nordjylland skal levere diabetesforskning af højeste internationale kvalitet. Forskningen skal være patientcentreret, så resultater kommer personer med diabetes til gavn gennem evidensbaseret behandling og forebyggelse af senkomplikationer.

 

Find forskningsprojekt

I Steno Diabetes Center Nordjylland arbejder vi med klinisk diabetesforskning inden for fem forskellige kerneområder. Find oversigt over igangsatte projekter.

 

 

De fem forskningsområder

Vores fokus er diabetisk neuropati, knoglemæssige komplikationer, diabetisk karsygdom, børn og unge samt tværfagligt samarbejde med andre discipliner.

 

 

Find publikationer

Forskere i Steno Diabetes Center Nordjylland udgiver løbende nye forskningspublikationer. Find vores forskellige tidsskriftsartikler, abstracts og reviews. 

 

 

Bag om forskningen

Læs om principper for samarbejde og finansiering af forskningsmidler. Se film om forskning i SDCN og få et indblik i vores mange forskningsindsatser.

 

 

Deltag i forskningsforsøg

 

Find forskningsprojekter i Steno Diabetes Center Nordjylland, hvor du kan deltage i forsøget som patient, pårørende eller almen borger. 

 

 

Hør mere om forskning i SDCN

 

Peter Vestergaard
Forskningsleder i Steno Diabetes Center Nordjylland

p.vestergaard@rn.dk

Dorrit Juhl Hansen
PA for Peter Vestergaard 

djh@rn.dk
+45 51 85 28 38