Steno Diabetes Center Nordjylland
Søndre Skovvej 3E, 9000 Aalborg
Aalborg Universitetshospital

Seneste nyt

 

Seneste nyt


27. APRIL 2021

Ny udgivelse: SDCN årsrapport for 2020


Vi har rundet tre år og er nået langt i realiseringen af vores vision om øget livskvalitet og livslængde for personer med diabetes, sammenhængende diabetesbehandling og bremset tilvækst af nye diabetestilfælde. Det meste af 2020 har for os...

 

➤ Læs nyhed

 

Seneste nyt


12. APRIL 2021

Sygeplejerske på SDCN får Diabetesforeningens Behandlerpris 2021


Sygeplejerske Inger Vestergaard Kristensen fra Steno Diabetes Center Nordjylland ved Aalborg Universitetshospital er modtager af Diabetesforeningens Behandlerpris 2021 ...

 

➤ Læs nyhed

 

Seneste nyt


22. MARTS 2021

Type 2-diabetes kan være arveligt: Kampagne skal styrke forebyggelsesindsatsen


Fra uge 12 skyder Steno Diabetes Center Nordjylland en ny oplysningskampagne i gang: ”Kend din arv”. Kampagnen belyser vigtigheden at være ...

 

➤ Læs nyhed

 

 

 

Kraft- og videnscenter for diabetes

 

 

Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) er kraft- og videnscenter for diabetes i Region Nordjylland og en del af Aalborg Universitetshospital.

Vi har en mission om at styrke diabetesbehandling, forebygge senkomplikationer og skabe et godt liv for de ca. 30.000 personer, der lever med diabetes i Nordjylland. Hertil ønsker vi at understøtte sundhedsprofessionelle og knække kurven, så færre får type 2-diabetes.

 


Diabetesbehandling

Udvikling af nye behandlingstilbud

 

Steno Diabetes Center Nordjylland har fokus på at skabe nye supplerende behandlingstilbud, der supplerer eksisterende tilbud til diabetespatienter i regionen.

Forskning

Patientcentret forskning i verdensklasse

 

Ambitionen er, at SDCN skal levere diabetesforskning af højeste internationale kvalitet, som kommer patienter til gavn gennem styrket behandling og forebyggelse.

Uddannelse og kompetenceudvikling

Deltag i arrangementer og kurser

 

SDCN ønsker at styrke selvmestring og viden hos personer med diabetes og pårørende samt øge kvalifikationer hos sundhedsprofessionelle på tværs af Nordjylland.

 

Digital Sundhed og Diabetes

Vores særkende som center

 

Vi har en ambition om at blive et kraftcenter både regionalt, nationalt og internationalt i test og implementering af digitale sundhedsløsninger på diabetesområdet.

Tværsektorielt samarbejde

Mellem hospital, kommune og almen praksis

 

Det tværsektorielle samarbejde skal sikre et løft i kvaliteten af diabetesbehandling i hele regionen og sikre en sammenhængende indsats på diabetesområdet.  


 

Se udvalgte indsatser i SDCN

 

 
 

Kend din arv

Kampagne til forebyggelse af type 2-diabetes

 

Sten-O Starter

Nyt virtuel univers til børn og unge

 

Sammedagsscreening

En ny måde at organisere screening af senkomplikationer

 

Masterclass

Kompetenceudvikling til praktiserende læger

 

Brugerråd i SDCN

Brugerrådet består af 10 patienter og to pårørende

 

Steno Diabetes Assistenter

Nyt korps hjælper patienter med digital teknologi

Kommende arrangementer

 

 

Steno Diabetes Center Nordjylland afholder løbende nye kurser, webinarer og temadage for personer med diabetes, pårørende og sundhedsprofessionelle. Se alle kurser i vores sektion for uddannelse og kompetenceudvikling

 

11. maj - Webinar

Diabetes følgesygdomme – retinopati, nefropati og kardiovaskulære sygdomme

Overlæge indenfor diabetes Trine Tang Christensen vil have fokus på at give dig en bedre forståelse af nævnte diabetiske følgesygdomme.

Målgruppe: Sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter i kommuner og almen praksis

 

18. maj - Temadag

Når type 2-diabetes bliver kompliceret - hvad gør vi så?

Dette kursus udbydes i samarbejde med Nord-KAP og henvender sig til dig, der har selvstændige konsultationer med patienter med type 2-diabetes.

Målgruppe: Sygeplejersker fra almen praksis

 

27. april - Kursustilbud på Aalborg UH

Diabetes, pleje og behandling

Kurset er for dig, der ønsker at få opdateret din faglige viden og kompetence, som du bruger, når du plejer og behandler de borgere med diabetes, du møder i dit daglige arbejde. 

Målgruppe: Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter ansat i kommunalt regi.

 

 

Ring til vores Diabetes Hotline

 

Ring på tlf. 97 66 67 00 alle hverdage mellem kl. 8.00 og 22.30, hvis du oplever et akut problem ift. din diabetes eller som sundhedsprofessionel har brug for faglig rådgivning om en specifik problemstilling.

Hotlinen er bemandet af en erfaren diabetessygeplejerske, som tager imod opkaldet og vurderer, hvorvidt det er et akut problem, der skal tages hånd om nu og her, eller det er et problem som det lokale diabetesambulatorium eller egen læge kan hjælpe med.

 Vidensbank om diabetes

Du kan i vores vidensbank finde webinarer, e-læring, podcast og publikationer, som vi har udgivet eller anbefaler til dig. Vi har desuden samlet en række værktøjer og links, der måske kan gøre din behandling og hverdag lidt lettere.