Ny med diabetes

Formålet med projektet er at sikre et ensartet og fyldestgørende informationsgrundlag til personer, der diagnosticeres med type 2-diabetes, så de støttes i deres sygdomsmestring fra start.

 


Vi ønsker med projektet at støtte op om behovet for viden, vejledning og støtte hos personer med nydiagnosticeret type 2-diabetes, som er tilknyttet behandling i almen praksis. Det handler blandt andet om at sikre henvisning videre til relevante tilbud, såsom diabetesrehabilitering i kommunale sundhedscentre samt at guide videre til relevante informationskilder, hvor der kan søge mere viden om type 2-diabetes.

Projektet sker i samarbejde med almen praksis, samt med bidrag og perspektiver fra kommuner. Der vil i projektet dels blive udarbejdet materiale, som kan støtte op om dialogen i konsultationerne ved egen læge, og dels materiale til at tage med hjem. Det udviklede materiale vil i første omgang blive afprøvet i et mindre antal klinikker inden udbredelse i større skala.