Baggrund og vision

 

I slutningen af 2017 vedtog Regionsrådet for Region Nordjylland og Novo Nordisk Fondens bestyrelse en fælles vision og en drejebog for etablering af Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) for at styrke og løfte kvaliteten i diabetesindsatsen.

Som regionens nye kraft- og videnscenter for diabetesbehandling og forebyggelse af senkomplikationer er SDCN sat i verden for at bremse tilvæksten af nye tilfælde af diabetes i Region Nordjylland og forebygge og minimere udviklingen af senkomplikationer hos personer, som allerede har diabetes.

I SDCN's indsatser lægges særlig vægt på, at den enkelte borger er omdrejningspunktet. Såvel behandling som forebyggelse og tidlig opsporing af diabetes og senkomplikationer af sygdommen skal være patientcentreret og individuelt tilpasset. Herudover har SDCN med et digitalt særkende et særligt fokus på at udvikle og anvende digitale sundhedsløsninger i diabetesindsatsen.

Fra 2018 og indtil den nye bygning til Steno Diabetes Center Nordjylland tages i brug vil centret være i drift i lokaler på Aalborg Universitetshospital. Det forventes, at ca. 5.000-5.500 patienter årligt vil modtage behandling på SDCN, men det er ambitionen, at alle regionens ca. 35.000 personer med diabetes vil mærke et løft i kvaliteten af behandlingen af diabetes. 

SDCN er en del af et netværk af Steno Diabetes Centre i alle fem regioner af Danmark og derudover med centre i Grønland og på Færøerne. Alle centrene støttes med bevillinger fra Novo Nordisk Fonden for at sikre, at Danmark opbygger verdens bedste tilbud om forebyggelse og behandling af diabetes, samt at dansk diabetesbehandling og -forskning forbliver internationalt førende.

 

Vision

  • SDCN skal øge livskvalitet og livslængde for borgere med diabetes.
  • SDCN skal skabe en sammenhængende diabetesbehandling tæt på borgeren.
  • SDCN skal bremse tilvæksten af nye diabetestilfælde.

 

Målsætninger

Følgende fem overordnede målsætninger konkretiserer SDCN's vision for diabetesindsatsen i Region Nordjylland:

 
  • Patientcentreret og evidensbaseret behandling og forebyggelse af komplikationer af diabetes på høje­st faglige niveau.
  • Klinisk og tværfaglig forskning på internationalt ni­veau til gavn for alle borgere med diabetes.
  • Borgere med diabetes er optimalt rustet til at hånd­tere egen sygdom og forebygge komplikationer.
  • Tværsektorielt samarbejde om forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af diabetes.
  • Udvikling, afprøvning, dokumentation og udbredelse af digital sundhed på diabetesområdet.

 

 

Digitalt særkende

Digital Sundhed og Diabetes er Steno Diabetes Center Nordjyllands særkende. SDCN har derfor en særlig rolle i forhold til at udvikle og afprøve digitale sundhedsløsninger på diabetesområdet på tværs af centrets aktiviteter.

Læs mere om vores digitale særkende her

 

Finansiering af SDCN

Den 7. december 2017 godkendte Novo Nordisk Fondens bestyrelse en bevilling på 795 mio. kr. til Region Nordjylland for at etablere Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN). Bevillingen på 795 mio. kr. trådte i kraft 1. januar 2018 og løber over 10 år frem til udgangen af 2027 med mulighed for forlængelse.

Med bevillingen vil Novo Nordisk Fonden finansiere de omkostninger, der dækker den supplerende behandling af patienterne, klinisk forskning, tværsektorielt samarbejde og kompetenceudvikling. Herudover vil fonden også finansiere opførelsen og indretningen af den nye bygning for Steno Diabetes Center Nordjylland, der tages i brug i 2022.

 

Hvem er Novo Nordisk Fonden?

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, hvis historie går tilbage til 1922. Fonden har to formål 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen, og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål. Med Danmark som omdrejningspunkt er Novo Nordisk Fondens fokus at forbedre menneskers liv gennem bedre sundhed, uddannelse og udvikling af et vidensbaseret, bæredygtigt samfund.