Sygdom og type 2-diabetes

Når du har diabetes og bliver syg, er der en række forholdsregler du skal være opmærksom på. 

 

Håndtering af diabetes ved sygdom