Tilbud om styrket akut pakkeforløb for diabetisk fodsår

SDCN tilbyder et akut pakkeforløb til patienter med komplicerede diabetiske fodsår med henblik på at tilbyde et ensartet, hurtigt og patientcentreret udrednings - og behandlingsforløb. 

Akut pakkeforløb for diabetiske fodsår

Diabetiske fodsår har ofte store konsekvenser for både den enkelte person, for sundhedsvæsenet og samfundet. Hos en person med diabetes kan et fodsår udvikle sig til en alvorlig infektion i foden, hvilket kan være vanskeligt at behandle, og det kan medføre kirurgiske indgreb. 

Som et supplerende behandlingsinitiativ tilbyder SDCN derfor et akut pakkeforløb til patienter med komplicerede diabetiske fodsår med henblik på at tilbyde et ensartet, hurtigt og patientcentreret udrednings- og behandlingsforløb. Med tilbuddet etableres et enstrenget tilbud med én indgang til behandlingen.

Målet er at optimere behandlingsforløbet for patienter med diabetiske fodsår, og derigennem reducere fodsår og amputationer.

Målgruppen for dette akutte forløb er patienter med et nyopstået akut diabetisk fodsår. Tilbuddet retter sig til patienter med relation til Fodcenteret i Aalborg. 

 

Det indebærer pakkeforløbet

Tilbuddet indebærer ét samlet besøg i SDCN’s multidisciplinære fodcenter, hvor der tilbydes behandlingsplan og opstartsbehandling med sårbehandling, aflastning (indlæg, fodtøj mv.), forebyggende behandling samt endokrinologisk vurdering. Efter endt udredning, når behandlingsplanen foreligger og opstartsbehandling er gennemført, visiteres patienterne til primær sektor/primærsygeplejerske, til egen praktiserende læge eller til Sundhedshus med henblik på videre opfølgning og behandling jævnfør samlet behandlingsplan.