Nyresygdom og diabetes

I et endokrinologisk-nefrologisk samarbejde screenes alle patienter med diabetes i dialyseafsnittene på Nyremedicinsk Afdeling løbende for komplikationer og tilbydes afklarende og opfølgende samtaler med en udgående sygeplejefaglig funktion fra SDCN. 

Nyresygdom og diabetes

Diabetisk nyresygdom (diabetisk nefrologi) er en hyppigt forekommende senkomplikation til diabetes, og patienter med diabetisk nefrologi tilbydes derfor behandlingsforløb i både endokrinologisk og nyremedicinsk regi.

Efter forekomst af nyresygdom har patienter ofte svært ved at fastholde fokus på velreguleret diabetesbehandling, og særligt efter opstart i dialyse kan patienter savne overskud til at tage ordentlig vare på deres diabetes.

SDCN og Nyremedicinsk Afdeling er derfor gået sammen om et nyt samarbejde for at fastholde og motivere patienter med diabetes og nyresygdom i diabetesbehandling og forebygge komplikationer.

 

Patienten med diabetes på Nyremedicinsk Afdeling

Som en del af det nye tilbud vil alle patienter med diabetes på Nyremedicinsk Afdeling blive tilbudt en afklarende samtale med en udgående sygeplejerske fra SDCN, der har til formål at fastholde patienten i velreguleret diabetesbehandling. Endvidere gennemføres kurser og kompetenceudvikling der sikrer, at nefrologiske sygeplejersker har viden om diabetes og kan bistå i arbejdet med at opspore tegn på komplikationer.

En udvalgt målgruppe - i første omgang nyretransplanterede med diabetes - og siden også et antal nyrepatienter med diabetes i medicinsk behandling (prædialyse), tilbydes desuden en særlig tværfaglig behandlingsindsats, hvor patientens samlede medicinske behandling bliver koordineret på tværs af læger fra Nyremedicinsk Afdeling og Endokronologisk Afdeling.

Kontaktliste