Sammedagsscreening

SDCN tilbyder en sammedagspakke til diabetespatienter på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland, der organiseres, så patienten i videst mulige omfang både kan få gennemført alle relevante komplikationsscreeninger for diabetiske senkomplikationer og modtage svar på undersøgelserne den samme dag.

 

Sammedagsscreening

Det er vigtigt at reducere antallet af senkomplikationer som følge af diabetes, f.eks. amputationer og synssvækkelse. Dette kan opnås blandt andet ved at organisere komplikationsscreening mere hensigtsmæssigt. Derfor tilbyder SDCN en sammedagspakke til komplikationsscreening for borgere med diabetes, der i videst mulige omfang kun kræver ét besøg på et diabetesambulatorium.

Screeningundersøgelserne består af undersøgelser for øjensygdom, hjertekarsygdom, fodproblemer, nyresygdom og vurdering af risikofaktorer (KRAM).

Sammedagspakken tilbydes til alle voksne patienter, der følges i sygehusregi, dvs. patienter med type 1-diabetes og patienter med type 2-diabetes med svære komplikationer. Alle patienter tilbydes som udgangspunkt sammedagspakken én gang årligt og skal samtidig vurderes individuelt, således at screeningsfrekvensen tilpasses den enkeltes behov, sygdomsprofil, alder, diabetesvarighed mv. Nogle patienter vil derfor få tilbudt hele eller dele af screeningspakken efter andet interval end ét årligt tilbud.

PRO i diabetes, som er et værktøj til at inddrage patienten i egen behandling, anvendes i samtalen mellem patienten og den sundhedsprofessionelle. PRO i diabetes er pt. kun tilgængelig for patienterne, der er tilknyttet i ambulatoriet i Aalborg.

Sammedagspakken tilbydes til alle patienter på Aalborg Universitetshospitals matrikel i Farsø, Hjørring, Thisted og Aalborg. Tilbuddet er desuden tilgængelig på Hjørring Sygehus( Regionshospitalet Nordjylland).

 

Få et indblik i komplikationsscreening på Aalborg Universitetshospital, Farsø