Diabetisk mave-tarm sygdom

Med tilbuddet etableres et tværfagligt ambulant udrednings- og behandlingstilbud til borgere med diabetiske komplikationer på mave-tarm kanalen (diabetisk gastroenteropati). 

Mave-tarmsygdom og diabetes

Diabetisk gastroenteropati (diabetisk mave-tarm sygdom) er en frekvent og ofte overset komplikation til diabetes, som kan medføre reduceret livskvalitet og  komplicerede patientforløb.

Der findes i dag ikke et systematisk tværfagligt tilbud til patienter, hvor der foreligger mistanke om diabetisk mave-tarm sygdom, inklusive gastroparese. Disse patienter tilses efter behov og oftest af læger uden ekspertise i dette felt.

I en treårig periode afprøver SDCN et nyt tværfagligt udrednings- og behandlingstilbud til målgruppen med at mål om at sikre et mere koordineret patientforløb og bidrage til en stabilisering eller et fald i antallet og varigheden af akutte indlæggelser.