Hjertekarsygdom og diabetes

I et endokrinologisk-kardiologisk samarbejde på Aalborg Universitetshospital er der oprettet et supplerende behandlingstilbud til patienter med kendt eller nyopdaget diabetes, som er indlagt i kardiologisk regi.

Hjertekarsygdom og diabetes

En meget stor andel af patienter med hjertekarsygdom har diabetes, hvilket er en af de hyppigste dødsårsager hos diabetikere.

Som supplerende aktivitet på Steno Diabetes Center Nordjylland ønsker vi at identificere patienter med kendt eller nyopdaget diabetes, som er indlagt i kardiologisk regi, og hjælpe dem godt videre.

På baggrund af en daglig screening af indlagte patienters blodprøver (HbA1c-værdier) tilbydes alle indlagte patienter med nyopdaget eller erkendt diabetes en samtale med en udgående diabetes-sygeplejerske fra SDCN.

Under samtalen præsenteres patienten for det videre supplerende behandlingstilbud, der er målrettet patientens behov og sygdomsbillede, samt får en folder med information om diabetes og medicinering.

Nogle patienter vil blive henvist til behandling i regionens diabetesambulatorier. Andre vil blive sendt til egen praktiserende læge med en anbefalet diabetologisk behandlingsplan. Dette afhænger både af diabetestype samt kompleksitetsgraden af sygdommen.