Dit forløb

Diabetes Ungeklinikken er et tilbud til dig der er i overgangen, også kaldet transition, mellem børne-unge afdelingen og voksenafdelingen. Du kan være tilknyttet Diabetes Ungeklinikken fra du er omkring 16 år til du føler dig klar til skiftet til voksenafdelingen.

 

Formålet med Ungeklinikken

 • At støtte dig (og dine forældre) i overgangen fra ung til voksen.

 • At hjælpe dig med din blodsukkerregulering når du har behov.

 • At styrke dine kompetencer til selvstændigt at håndtere din hverdag med diabetes.

 • At sikre du har relevant viden om diabetes.

 • At bidrage til at skabe fællesskaber og netværk for dig og andre unge med diabetes.

 

Det kan du forvente

 • Fire konsultationer det første år i Diabetes Ungeklinikken. Den ene konsultation vil være en årsstatus.

 • At møde et engageret og kompetent personale. (Sygeplejersker, læger, socialrådgivere, diætister og psykolog).

 • At møde kendte ansigter da din kontaktsygeplejerske fra børne-ungeafdelingen følger med så længe du ønsker det.

 • At der er afsat god tid til samtalerne med dig og dine forældre.

 • At vi tager udgangspunkt i dine ønsker og behov. Du er med til at sætte dagsordenen for samtalen.

 • At vi inviterer til temaaftener sammen med andre unge og evt. dine forældre.Din første konsultation

Når du møder første gang, vil konsultationen vare 1½ time. Du er meget velkommen til at tage dine forældre, andre pårørende eller en ven/kæreste med.

Du møder den sygeplejerske du kender fra børne-ungeambulatoriet, en læge og en sygeplejerske som bliver dit nye team.

Konsultationen er delt mellem samtale hvor alle deltager og samtale for dig alene med en sygeplejerske. Dine forældre tilbydes imens samtale med lægen og den anden sygeplejerske.

 

Tavshedspligt

Som udgangspunkt har alt personale tavshedspligt og alt hvad du siger vil blive behandlet fortroligt. Er du under 18 år er vi dog forpligtiget til at tale med dine forældre hvis vi bliver bekymrede for dig.