Mit Diabehov

Steno Diabetes Center Nordjylland vil sætte patientens behov i fokus. Indtil nu har diabetesbehandling været karakteriseret ved at følge en fast skabelon for hvornår personer med diabetes skal indkaldes til besøg på hospitalet. Med programmet Mit Diabehov vil SDCN bryde op med den klassiske tilgang og sætte patientens behov først.

Programmet Mit Diabehov løber i perioden 2022 – 2027 og skal indfri ambitionen om at sætte patientens behov først. Ambitionen står på et solidt fundament, der er skabt gennem en række projekter i SDCN, og som hver især giver mulighed for at højne fremtidens diabetesbehandling.

Vi vil være innovative, nytænkende og ikke mindst modige i vores vej mod dette paradigmeskifte i diabetesbehandlingen. Via data, optimerede arbejdsgange og moderne teknologi vil vi kunne skabe det behovsdrevne og individuelle tilbud til vores diabetespatienter.

 

Diabetesbehandlingen skal tage højde for det enkelte menneske

Mennesker med diabetes befinder sig langt størstedelen af deres liv i en hverdag med familie, arbejde og fritid fjernt fra kontakten med deres diabetesbehandlere på hospitalet, hos egen læge eller i kommunerne. Mennesker med diabetes skal derfor komme til at opleve en diabetesbehandling og forebyggelse, som i videst mulige omfang tilgodeser de individuelle behov og sundhedsydelser som leveres på patientens præmisser og med respekt for patientens tid.

Den enkelte persons behov for rådgivning og diabetesbehandling er meget individuel og kan skifte over tid. De sundhedsprofessionelle har/ser også behov på vegne af patienterne, hvorfor disse også skal kunne tilgodeses. Dialogen om sundhedsydelser – tid, sted og indhold – skal ses i tæt samspil.

Ved større fokus på behov, som styrende parameter vil nogle patienter kræve flere ressourcer, mens andre vil kræve mindre. Målet er, at de sparede ressourcer kan fokuseres til de mindre ressourcestærke patienter, og samtidig kan der løbende revideres på den enkeltes behov.

 

 

 

Mit Diabehov baseres på fire projektspor

Mit diabehov starter ud med fire projektspor. De tager udgangspunkt i både kendt og endnu ukendt teknologi og løsninger, fx modeller for organisering for at nå programmets mål.

 

De fire projekter er:

  • Hospitalet i lommen

Der anvendes teknologier som apps, hjemmesider, chat og streaming til at skabe nye muligheder for patienten. Det kan fx være til at holde overblik over behandlingsforløb, selvmonitorering, dialog med behandler og skabe læring. Der vil i stor grad være en sammenhæng med regionens generelle planer for digitalisering af hospitalet.

 

  • Digitalt Diabeteshus

Det nye diabeteshus har skabt mulighed for at tænke nye muligheder i forhold til den digitale indretning og digitale muligheder. Projektet har formuleret ambitionen: “Tryghed og forståelse, igennem interaktiv leg og læring”. Der vil både være fokus på fysisk indretning af bl.a. vente- og væreområder, samt en virtuel spejling af de forskellige tilbud der vil skabe mulighed for at man kan tilgå løsningerne uden at være fysisk i det nye diabeteshus. 

Læs mere om Digitalt Diabeteshus og se billeder af de forskellige digitale løsninger

 

  • Datadrevet ledelse

Projektet vil have to formål:

1) Fortsat at sikre og videreudvikle datakilder og dataoutput til relevante aktører.  

2) at nytænke brugen af data – fx input til forandringsprocesser gennem ny læring fra indsamlet data.

 

  • Kulturrejsen

    Ved indflytning i det nye diabeteshus samler vi aktiviteter, der i dag er placeret på flere lokationer. Vi kommer mange faggrupper og specialer under samme tag, og vores muligheder for samarbejde og fællesskab inden for diabetesbehandlingen vokser. Der vil allerede i perioden til flytningen være fokus på at få tilpasset arbejdsgange som sikrer at vi er klar på de nye muligheder på Nyt Aalborg Universitetshospital.