Nøgletal om diabetes i Nordjylland

Få adgang til data, der beskriver diabetespatienter i hospitalsregi i Nordjylland fra 2010-2019. Tallene er til offentligt brug og kan frit anvendes af virksomheder, studerende, forskere, kommuner og andre samarbejdspartnere, som sammen med Steno vil forbedre diabetesbehandlingen på et sikkert datagrundlag.