Steno Diabetes Center Nordjylland inddrager brugerne for at skabe en bedre behandling

Personer med diabetes har forskellige ønsker, værdier og behov. Derfor inddrager Steno Diabetes Center Nordjylland brugerne, så vi kan blive klogere på, hvad den enkelte person har behov for.

Vi inddrager brugeren både individuelt, så brugeren er med til at beslutte, hvad der er den rigtige behandling for dem og organisatorisk, så brugerne er med til at hjælpe personer med diabetes og deres pårørende med at leve godt og længe med diabetes.

For at understøtte den organisatoriske brugerinddragelse har Steno Diabetes Center Nordjylland udviklet en strategi for brugerinddragelse og samlet udvalgte metoder i en brugerinddragelsesværktøjskasse.

Alle ansatte i Steno Diabetes Center Nordjyllands kerneområder og klinik inddrager brugere

Klinikken arbejder primært med individuel brugerinddragelse, hvor den, der modtager behandlingen, inddrages for at finde den bedste behandling for denne person. Når klinikere indgår i udviklingsarbejde, arbejder de også med organisatorisk brugerinddragelse for at skabe det bedste forløb for mange

Ansatte i administrationen arbejder primært med organisatorisk brugerinddragelse, og de skal kende til og kunne bruge værktøjskassen.

Alle ansatte skal derfor inddrage brugerne løbende i aktiviteter, hvor det skaber værdi for at sikre en kontinuerlig forbedring af vores arbejde.

Typer af brugerinddragelse