Persondatapolitik

Underretning om behandling af personoplysninger i forbindelse med deltagelse og medlemskab af Steno Diabetes Center Nordjyllands webpanel.

Region Nordjylland behandler personoplysninger om dig i forbindelse med medlemskab af Steno Diabetes Center Nordjyllands webpanel, samt udsendelse af spørgeskemaer og invitationer til arbejdsgrupper/workshops. Fordi vi gør det, får du nedenstående oplysninger. Oplysningerne skal hjælpe dig til at forstå, hvilke oplysninger der behandles, hvad der er formålet mm.

Region Nordjylland er dataansvarlig for de oplysninger, du afgiver i forbindelse med din tilmelding til Steno Diabetes Center Nordjyllands webpanel.

Region Nordjyllands generelle kontaktoplysninger finder du her.

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af Steno Diabetes Center Nordjyllands webpanel og udsendelse af spørgeskemaer og invitationer til arbejdsgrupper/workshops i Steno Diabetes Center Nordjylland herunder til planlægning, afvikling, evaluering, statistik og årsrapporter.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

I forbindelse med behandlingen af dine oplysninger til ovenstående formål, behandles oplysningerne efter persondataforordningens artikel 6 og artikel 9. Dine oplysninger behandles på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra a.

Hvor dine personoplysninger stammer fra, samt kategori

I forbindelse med administrationen af Steno Diabetes Center Nordjyllands webpanel, behandler vi almindelige personoplysninger om dig. I visse tilfælde behandles tillige følsomme oplysninger. Oplysningerne stammer fra de oplysninger, som du selv afgiver til regionen. De oplysninger, du har givet til webpanelet registreres ikke i din journal.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver i visse tilfælde dine personoplysninger til eksterne samarbejdspartnere f.eks. hvis du har givet samtykke til, at du gerne vil deltage i en workshop, og de eksterne samarbejdspartnere skal orienteres om, hvem der deltager. Vi videregiver ikke i øvrigt dine personoplysninger.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine oplysninger opbevares så længe, det er nødvendige af hensyn til det formål, de er indsamlet til. Hvis du har deltaget i en undersøgelse, gemmes dine svar i op til to år. Dine oplysninger, der er afgivet i forbindelse med tilmelding til webpanelet gemmes så længe, du er medlem. Du kan selv melde dig ud af webpanelet ved at kontakte webpanelet på stenowebpanel@rn.dk

Du kan læse mere om opbevaring af dine personoplysninger her.

Samtykke samt retten til at trække samtykke tilbage

Behandlingen af dine personoplysninger sker på baggrund af dit samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på webpanelet på stenowebpanel@rn.dk

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan læse mere om disse rettigheder på Region Nordjyllands hjemmeside her.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på Region Nordjyllands databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til databeskyttelse i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver, finder du her.