1. Hvordan kan diabetes-stress støttes?

At leve med diabetes kan være meget udfordrende. Som følge heraf udvikler mange det, der kaldes diabetes-stress. Indtil nu findes der ingen systematiske indsatser, der er målrettet til at hjælpe personer med type 1-diabetes med at håndtere diabetes-stress. I et nyt projekt er forskere ved at udvikle en værktøjskasse med dialogredskaber, der skal mindske diabetes-stress.

 

Diabetes-stress er betegnelsen for de negative følelser og bekymringer, der kommer af at leve med og håndtere diabetes i en dagligdag. Mere end hver tredje med type 1-diabetes i Danmark oplever moderat til høj grad af diabetes-stress. Det forklarer postdoc Vibeke Stenov.

Hun fortæller, at diabetes-stress er en almindelig og forventelig reaktion på at have diabetes.

Hun siger:

Det er noget, som rigtig mange oplever, det her med at have negative følelsesmæssige reaktioner på at leve med diabetes. Men det at opleve det i alvorlig eller moderat grad, det er noget, man skal have støtte og hjælp til.

 

 

Værktøjskasse med dialogredskaber skal mindske diabetes-stress

Derfor er Vibeke Stenov sammen med andre forskere i gang med at udvikle en værktøjskasse til diabetesbehandlere. Værktøjskassen er fyldt med dialogredskaber, der skal hjælpe mennesker med type 1-diabetes med at tackle deres bekymringer og dermed øge deres livskvalitet.

Værktøjskassen er udviklet på baggrund af brugerinddragende processer. Personer med type 1-diabetes og fagprofessionelle har altså været med til at undersøge og udvikle, hvad der virker – og hvad der ikke virker.

Dialogredskaberne i værktøjskassen er udviklet til brug i et gruppeforløb faciliteret af diabetes-sygeplejersker. Værktøjskassen er ved at blive pilottestet og er netop blevet afprøvet i et gruppeforløb for personer med type 1-diabetes, der oplever diabetes-stress.

Deltagerne i gruppen er først blevet screenet for, om de oplever diabetes-stress, og herefter er de mødtes fem gange. Under gruppemøderne taler de om diabetes-stress, og om hvordan man kan gøre hverdagen med diabetes-stress mindre belastende.

Vibeke Stenov siger:

Under forløbet bliver deltagerne i gruppen opmærksomme på, at de ikke står alene medderes oplevelser, og samtidig får de viden om, hvad diabetes-stress er - og får nogle strategier for at håndtere deres diabetes-stress.

 

 

Gruppeforløbet evalueres og afprøves igen og igen

Før og efter gruppeforløbet skal deltagerne udfylde et spørgeskema. Samtidig observerer Vibeke Stenov gruppemøderne og interviewer deltagerne efterfølgende omkring deres oplevelse afmøderne.

Der måles på, om deltagernes generelle livskvalitet har ændret dig, om deres måde at håndtere diabetes i hverdagen har ændret sig, om de kan bruge de strategier, de har fået med under møderne- og om deres diabetes-stress er mindsket.

Gruppeforløbet skal afprøves i flere pilotforløb i løbet af 1. halvår af 2022, og derefter skal al data analyseres. Der findes altså ikke nogen færdige resultater endnu for, i hvilken grad værktøjskassen mindsker diabetes-stress.

Vibeke Stenov har dog allerede modtaget en masse konstruktiv og positiv feedback fra de første deltagere i pilotforløbet.

Hun siger:

Det, jeg hører fra både dem, der har været med i udviklingsgrupperne og pilotprojektgrupperne, er, at de er så taknemmelige over, at der nu udvikles specifikke støttemuligheder til at håndtere de psykiske udfordringer, der er ved at have diabetes. Mange er stadig overraskede over, at der er så mange andre, der også oplever at have diabetes-stress. De er så glade for at dele det med andre. Det er ofte det, vi får som tilbagemeldinger.

 

 

Gruppeforløb skal være frit tilgængeligt for alle

Når al data fra de kommende gruppeforløb er analyseret, kan værktøjskasserne komme i brug ude i virkeligheden.

Vibeke Stenov afslutter:

Jeg håber, værktøjskassen og forløbene kommer til at være frit tilgængeligt for alle, og at behandlerne synes, de har fået et godt værktøj, de hurtigt kan tage i brug. Samtidig vil det være godt, hvis værktøjskassen udbygges, udvides og tilbydes personer med type 2-diabetes, der også oplever diabetes-stress.