2. Forskere vil hele fodsår ved at snyde kroppen

Diabetiske fodsår kan være meget alvorlige, og sårbehandlingen kan være en langvarig proces. Forskere undersøger nu, om de ved at prikke i et fodsår med en nål kan fremme sårhelingen ved at øge blodgennemstrømningen til såret og samtidig få kroppen til at tro, den har fået et nyt sår, som skal heles.

”Formålet med prikketeknikken er to ting”, siger Sahar Moeini, som er læge på ortopædkirurgisk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge.

”Vi vil gerne opnå en frisk blødning fra fodsåret, fordi det kan føre mere ilt, næringsstoffer og immunceller til såret. Alt sammen noget som i teorien vil kunne fremme sårheling”, siger hun.

”Derudover vil vi med prikketeknikken gerne snyde kroppen til at tro, at den har fået et nyt sår, som skal heles.. Når vi får et nyt sår og begynder at bløde, går kroppen nemlig i gang med helingsprocesser, der bl.a. involverer kroppens immunforsvar. Vi har en tese om, at vi kan opnå samme effekt ved at prikke i et eksisterende sår”.

Sahar Moeini udfører studiet som led i sin ph.d. og med støtte fra Steno Diabetes Center Sjælland.

Tester 100 mennesker efter positivt pilotstudie

Det igangværende studie er sat i værk, efter at et tidligere mindre studie fra 2018 viste tegn på, at prikketeknikken virkede. Dengang blev kun 12 personer undersøgt, mens forskerne i det nye studie vil prikteste 100 personer med diabetes.

Alle har de haft et diabetisk fodsår i mindst 6 uger, fordi et fodsår betragtes som kronisk, når det ikke er helet inden for den periode.

”Indtil videre har vi set lovende resultater. Vi har kigget på de første 50 medvirkende, og her var fodsåret efter 4½ måned helet hos 11 af dem, som fik en priktest, mens det kun var helet hos 7 af dem, som ikke fik en priktest”, siger Sahar Moeini.

”Dog kan der være tale om tilfældigheder, når forskellen ikke er større og med kun 25 personer fra hver gruppe, så vi venter med at konkludere noget, før vi har haft alle 100 personer igennem”, siger hun.

Deltagerne er personer med diabetiske fodsår fra hele Region Sjælland.

Billig og simpel behandling

Sahar Moeini ser et stort potentiale i prikketeknikken, hvis de lovende resultater holder.

”Det smarte er, at det er en simpel behandling. Den nål, vi anvender, findes i de fleste ambulatorier, så det vil let kunne udbredes til hele landet, så snart vi har fået oplært de sundhedsprofesionelle i diabetescentre, kommuner og så videre”, siger hun.

”Derudover er det også en billig behandling, så det vil også let kunne bruges som behandling af fodsår i lande, som måske ikke er lige så velstillede som det danske samfund”.

Sahar Moeini håber, at prikketeknikken kan komme mennesker med diabetiske fodsår til gavn i løbet af nogle få år.