13. Dansk diabetesregister viser positiv udvikling

Diabetes er en udbredt sygdom i Danmark. Forskere har udviklet et diabetesregister for at få et dybere indblik i dens forekomst og udvikling. Registret viser, at der i 2022 var 335.000 med diabetes, og at dødeligheden er faldet siden slutningen af 1990’erne.
Diabetesregisteret giver et omfattende overblik over forekomsten af diabetes i Danmark og er skabt ved at sammenkøre seks forskellige eksisterende registre fra Danmarks Statistik.

Det siger Bendix Carstensen, som er statistiker ved Steno Diabetes Center Copenhagen.

”Med data fra seks forskellige registre, herunder Landspatientregistret og Lægemiddelstatistikregisteret, kan vi identificere, hvem der har diabetes, hvornår de fik diagnosen, og eventuelt hvornår de er afgået ved døden”, siger han.

Dette omfattende datasæt består af oplysninger om mere end en halv million danskere, herunder de cirka 335.000 nulevende danskere med diabetes.

Bruges til forskning

Diabetesregisteret anvendes primært til epidemiologisk forskning. Det vil sige forskning, hvor man undersøger forekomsten, udbredelsen og årsagerne til diabetes.

”Det giver forskere mulighed for at studere sygdommens udvikling over tid, se ændringer i dødelighed blandt personer med diabetes og følge op på forekomsten af komplikationer, såsom amputationer og hjertesygdomme”, siger Bendix Carstensen.

Disse data er værdifulde for at forstå, hvordan diabetes påvirker befolkningen, og hvordan behandlingen udvikler sig.

Diabetesforekomst i Danmark

I 2022 kunne man i diabetesregistret se, at omkring 335.000 personer i Danmark havde diabetes, hvoraf langt de fleste, cirka 9 ud af 10 havde type 2-diabetes.

Cirka 30.000 havde type 1-diabetes, og så havde et mindretal andre typer af diabetes.

Ser man på udviklingen over tid, så er dødeligheden blandt mennesker med diabetes faldet.

”Denne positive udvikling viser os, at behandlingen af diabetes er blevet bedre”, siger Bendix Carstensen.

”Vi kan også se, at der er færre amputationer, så de komplikationer, der kan være forbundet med at have diabetes, er også faldende”, siger han.

Når man arbejder med store mængder af data, kan der være usikkerhed forbundet med resultaterne, men Bendix Carstensen mener, at tallene er meget tæt på virkeligheden.

”Jeg er sikker på, at resultaterne er nogenlunde rigtige”, siger han.