6. Påvirker covid-19 insulinproduktion for mennesker med type 1-diabetes?

Et forskerteam er i gang med at undersøge, om nydiagnosticerede med type 1-diabetes har forringet evne til selv at producere insulin, hvis de har været smittet med covid-19. Der findes teorier om, at vira kan påvirke både udvikling af type 1-diabetes og insulinproduktionen, men det er aldrig bevist.

 

Forsøget har kørt siden 2020, hvor coronapandemien brød ud. Det siger en af forskerne bag, Morten Bjerregaard Andersen.

”Vi gik hurtigt i gang med at undersøge nydiagnosticerede med type 1-diabetes”, siger han.

”Det er meget interessant at finde ud af, om en infektion øger risikoen for afledte tilstande. Hvis der er en sammenhæng, skal man måske ændre på den måde, vi følger op på de berørte mennesker”.

Morten Bjerregaard Andersen er afdelingslæge Esbjerg Sygehus, forsker ved Steno Diabetes Center Odense og klinisk lektor på SDU, og han har forsket i hormonsygdomme i mange år.

”Det er ikke en ny teori, at vira kan påvirke diabetes, da infektioner og luftvejsinfektioner længe er blevet betragtet som mulige faktorer i udviklingen af type 1-diabetes”, siger han.

Registerstudier viser både det ene og det andet

Der er også allerede lavet flere registerstudier, hvor det er undersøgt, om covid-19 påvirker selve udviklingen af diabetes.

Disse studier viser dog forskellige resultater.

”Studier fra USA har vist en mulig sammenhæng, men der er også store studier her fra Danmark, hvor der ikke er påvist en sammenhæng”, siger Morten Bjerregaard Andersen.

”Så spørgsmålet er stadig åbent, kan man sige, men det vi undersøger, er noget andet. Vi kigger på, om covid påvirker insulinproduktionen, efter man har fået type 1-diabetes”, siger han.

Forsøgsdeltagere drikker et måltid

Cirka 100 nydiagnosticerede deltager i studiet, og lægerne har kigget efter særligt to ting hos disse deltagere.

Først er de blevet spurgt ind til, om de har haft covid-19 og er også blevet testet for antistoffer. Derudover er der lavet en måltidstest.

”Her får man en ernæringsdrik, som svarer til et måltid. Derefter tager vi blodprøver og måler blodsukker, men så kigger vi også på insulinproduktion i blodet”, siger Morten Bjerregaard Andersen.

Forskerne har målt på disse faktorer flere gange for at se på udviklingen, fra deltagerne er blevet diagnosticeret og så nogle år frem.

Ingen resultater endnu


Forsøget fortsætter et stykke tid endnu, da langtidseffekterne også skal kunne dokumenteres. Morten Bjerregaard Andersen kan ikke sige noget endegyldigt om resultaterne endnu, men han mener, der er stort potentiale i studiet.

”Hvis resultaterne viser, at insulinproduktionen aftager hurtigere, efter man har været smittet med covid-19, kan det påvirke behandlingsstrategier og opfølgning af patienterne”, siger han.