Videokonsultation og HbA1c-hjemmemåling for sårbare borgere

Projektet er afviklet i et samarbejde med SDCN’s særkende Digital Sundhed og Diabetes og Rebild kommune.

 

I projektet blev borgere i sårbare positioner tilbudt HbA1c-hjemmemåling og videokonsultation med endokrinolog med støtte fra kommunale sygeplejersker i eget hjem. Formålet var, at støtte borgerne i at opnå bedre diabetesregulering og dermed påvirke både sundhed, livskvalitet og reducere risikoen for udvikling eller forværring af senkomplikationer.

Der var tale om et pilotprojekt som havde til hensigt at afprøve to digitale løsninger til en sårbar gruppe, samt at afprøve nye samarbejdsformer mellem hospital og kommune i mindre skala.

De første borgere blev inkluderet i projektet i efteråret 2020, og efter prøveperiode blive projektet evalueret.