MDT for multisyge diabetespatienter

Har du i din praksis en eller flere patienter med multisygdom, hvor du godt kunne ønske at få en faglig vurdering fra en eller flere sygehus specialister?

 

Multidisciplinære teamkonferencer

Multidisciplinære teamkonferencer

Én gang månedligt afholder Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) multidisciplinære teamkonferencer (MDT-konferencer) i diabetesregi, med det formål at kvalificere og koordinere behandlingen af den multisyge diabetespatient.

I MDT-konferencen deltager der altid en endokrinolog, en klinisk farmaceut (medicingennemgang), og der inviteres speciallæger med kompetencer indenfor patientens komorbiditeter samt den behandlingsansvarlige/henvisende læge.

 

Pilottest med almen praksis

I efteråret 2022 vil almen praksis få mulighed for at henvise patienter til en drøftelse på en MDT-konference, hvor egen læge kan deltage via et videolink. For at blive klogere på hvordan et sådan samarbejde bedst muligt kan koordineres, er sigtet i første omgang at pilotteste konceptet blandt en mindre gruppe praksis i Region Nordjylland.

En forudsætning for at patienten kan henvises til MDT-konferencerne er, at patienten har diabetes og komorbiditet(er) af lunge-, nyre-, mavetarm-, reumatologisk-, hjerte- eller onkologisk karakter, samt at der er behov for en fælles koordinering af behandling og medicinering på tværs af specialerne.

I stedet for at henvise til flere afdelinger er der via projektet mulighed for at henvise til ét fælles medicinsk forum, hvor udredning og behandling drøftes. I pilotfasen er det vigtigt at få tilbagemeldinger fra praksis om, hvad der fungerede godt og var brugbart. Det betyder, at projektlederen efter MDT-konferencen vil kontakte praksis for et kort interview.

I pilotprojektet vil deltagende læger skulle deltage i:

  • Introduktionsmøde af max 1 times varighed (hvor vi gerne kommer til dig)
  • Deltagelse i MDT-konferencer vedr. henviste patienter fra egen praksis
  • Kort interview ifm. evaluering af pilotprojektet.