Forebyggelse gennem øget aktivitet for børn og unge med udviklingshandicap

Projektet udarbejdes i et samarbejde mellem Brønderslev Kommune og Steno Diabetes Center Nordjylland.

 

Formål med projektet

Projektets formål er at skabe en sundere hverdag gennem et øget fysisk aktivitetsniveau hos børn med udviklingshandicap gennem implementering af bevægelsesaktiviteter i skoledagen. Den øgede fysiske aktivitet i hverdagen skal være med til at øge børnenes livskvalitet og følelse af mestring samt at forebygge overvægt og risikoen for at udvikle type-2 diabetes senere i livet.

Inddeling i 3 initiativer

Projektet er opdelt i tre initiativer, der skal bidrage til at øge den fysiske aktivitet i hverdagen hos børnene i specialklasserne. Det ene initiativ skal understøtte at børnene bevæger sig mere i skoletiden. Det andet initiativ er målrettet forældrene og det tredje initiativ skal øge børnenes kendskab til foreningslivet samt arbejde med brobygning hertil.