Børn som pårørende

På en Inspirations- og Dialogdag som SDCN afholdte i oktober 2021 med deltagelse af personer med diabetes, pårørende til personer med diabetes samt fagprofessionelle blev der rejst en problemstilling på området børn som pårørende.

 

Et indledende arbejde indikerer at børn og unge kan være påvirkede af at leve med en forælder eller søskende med en kronisk sygdom som diabetes. Diabetes medfører ændringer i hverdagen og børn og unge, som er pårørende, kan muligvis mangle viden om sygdommen, have bekymringer, føle sig alene eller opleve et stort ansvar for at være opmærksom på den pårørendes tilstand.

Der arbejdes aktuelt med en undersøgelse af problemfeltet, som inkluderer litteratursøgning og brugerinddragelse af målgruppen. Senere vil der blive kigget ind i mulige indsatser til at støtte op om børn som er pårørende til en person med type 1-diabetes. Undersøgelsen foretages af UCN, og forventes gennemført i første halvår af 2023.