Diabetespopulationen i de nordjyske kommuner

Målet er at blive klogere på diabetespopulationen i regionens 11 kommuner. Gennem data skabes der et afsæt for projektsamarbejder i kommunerne.

 

Et dataprojekt, hvor der udarbejdes generiske datarapporter, som belyser diabetespopulationen i de enkelte kommuner. 

I datarapporten fremgår det blandt andet, hvor mange borgere der har diabetes, og herunder hvordan køns- og aldersfordelingen ser ud. Herudover ses uddybende karakteristika for borgere med type 2-diabetes i den pågældende kommune fx oprindelsesland, socioøkonomiskstatus og beskæftigelse.

Rapporten skal bidrage til kortlægning af diabetespopulationen i Region Nordjylland på kommuneniveau. Hensigten hermed er, at fagpersoner, der beskæftiger sig med personer med diabetes, kan opnå indsigt i, hvordan diabetespopulationen kan karakteriseres. Samtidig bidrager kortlægningen med data, der kan understøtte initiering af projekter og initiativer på diabetesområdet.

Rapporten udarbejdes af Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) hvert andet år og fremsendes til kommunale samarbejdspartnere, som måtte have interesse herfor.