Styrket forebyggende indsats målrettet mænd

Alle fem Steno Diabetes-centre er gået sammen om en styrket forebyggende indsats målrettet mænd.

 

Mand i arbejde

Formål med projektet

Projektet skal sætte fokus på at forebygge og bremse den stigende forekomst af diabetes. Det vil ske gennem tæt samarbejde med kommuner og civilsamfund.

Mænd i den erhvervsaktive alder er en målgruppe, hvor der i særlig høj grad er brug for en styrket forebyggende indsats på tværs af sektorer. Mænd udgør ikke en ensartet gruppe, og derfor vil der være behov for, at vi har fokus på sociale, geografiske og biologiske risikomarkører.

Herudover er det behov for en kombination af individrettede, arenabaserede og strukturelle indsatser, hvis vi skal lykkes med forebyggelsen. Det betyder derfor også, at vi alle på tværs må arbejde tæt sammen, hvis vi skal lykkes med forebyggelsen.

Indledningsvis ansættes der to medarbejdere på tværs af Steno Diabetes-centre, som skal arbejde med projektet.