National undersøgelse af forebyggelse af type 2-diabetes

Formålet med undersøgelsen er at finde svar på, hvorfor og hvordan en systematisk og målrettet forebyggende indsats overfor personer i risiko for at udvikle diabetes virker.

 

Lægekonsultation

National undersøgelse

Denne nationale undersøgelse er udarbejdet og finansieret i et samarbejde mellem Steno Diabetes Center Nordjylland, Steno Diabetes Center Århus, Steno Diabetes Center Odense, Steno Diabetes Center Sjælland og Region Syddanmark samt Syddansk Universitet. 

 

Formål med undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen er at finde svar på, hvorfor og hvordan en systematisk og målrettet forebyggende indsats overfor personer i risiko for at udvikle diabetes virker. Der søges svar på, om der er særlige målgrupper, hvor indsatsen virker, og om der skal være særlige betingelser til stede, for at den virker.

 

Baggrund for undersøgelsen

Baggrunden for undersøgelsen er, at der indenfor de senere år er udviklet og afprøvet mange forskellige individorienterede indsatser til forebyggelse af kroniske livsstilsrelaterede sygdomme, men der mangler videnskabelig konsensus om effekt af indsatserne, og dermed hvilken type indsats, der kan forventes at have bedst effekt. Forhåbningen med den nationale undersøgelse er, at det kan bidrage med væsentlig viden – teoretisk såvel som praktisk – med relevans for den fremadrettede forebyggende indsats i primær sektor.

 

Læs rapport udarbejdet på baggrund af undersøgelsen

I 2022 udgav Statens Institut for Folkesundhed en rapport på baggrund af det tværsektorielle projekt, hvilken indeholder anbefalinger til fremtidige indsatser. Rapporten er skrevet efter projektets afslutning, og indeholder en række af hypoteser og anbefalinger. Disse anbefalinger har man en forhåbning om, kan bidrage til fremtidig udvikling af individorienterede forebyggelsesindsatser i Danmark. 

Gå til rapporten