Sten-O-Starter

Sten-O Starter er et digitalt univers til børn og unge med nyopdaget diabetes. Det kendetegnes ved, at viden om diabetes formidles i børnehøjde - direkte til børn - frem for til deres forældre. Sten-O-Starter kan bruges både på mobil og tablet, og kan hentes gratis.

 

Hvad er Sten-O starter?

Fundamentet i Sten-O Starter er et interaktivt undervisningskoncept til børn med nyopdaget diabetes, som gennemgår emner som f.eks. blodsukker, insulin, kost og motion. Der er i undervisningskonceptet indlejret en række interaktive spil og øvelser, hvor børnene kan repetere og træne de nødvendige kompetencer til mestring af et liv med diabetes.

Undervisningskonceptet bruges både på børneafdelingerne på Aalborg Universitetshospital og Region Nordjylland, når børn og unges indlægges, men er også tilgængeligt som app, således at børn og unge har viden om diabetes lige ved hånden, når de skal tilbage til hverdagen og lære at navigere i denne med sygdommen som en fast og konstant følgesvend.

Udover app'en er der udviklet et Virtual Reality-spil som supplement til Sten-O-Starter-universet. Her kan børn og unge låne en VR-brille og gennem spil om kost kan man lære om kulhydrater og at planlægge måltider.

Der er endvidere udviklet en app med et spil, som bruger elementer af Augmented Reality (AR). App’en skal hjælpe yngre børn med at lære at være tryg ved nålestik, som er uundgåelige i behandlingen af diabetes. Delprojektet har fokus på målgruppen 0-9 år og har fået støtte af Helsefonden.

 

Hvornår anvendes Sten-O Starter?

Steno Diabetes Center Nordjylland lancerede d. 1. september 2020 det digitale univers Sten-O Starter - en læringsplatform til børn og unge med nyopdaget diabetes, der bruges på børneambulatorier i Aalborg og Hjørring til at kommunikere om diabetes i børnehøjde.

Når et barn bliver indlagt på børneafdelingerne i Aalborg eller Hjørring med nyopdaget diabetes, vil opstartsforløbet være digitalt. SDCN har nemlig udviklet en række digitale løsninger, som under navnet Sten-O-Starter, skal understøtte formidling og undervisning om diabetes i børnehøjde på platforme som børnene allerede kender eller anvender.

 

Sådan bruger du Sten-O Starter appen

Læringsplatformen vil blive anvendt direkte i diabetessygeplejerskernes og diætisternes undervisning af børn med nyopdaget diabetes og afvikles på touchskærme på børneafdelingerne. Børnene instrueres derudover ved indlæggelsen i at downloade Sten-O Starter app’en, hvor alt indholdet fra læringsplatformen er tilgængelig på mobiltelefonen - så de også kan lære, når de kommer hjem.

Fundamentet i Sten-O Starter er en interaktiv læringsplatform, som gennemgår alle vigtige elementer, når man har diabetes, fx blodsukker, insulin, kost og motion. Der er i læringsplatformen indlejret en række interaktive spil og øvelser, hvor børnene kan repetere og træne de nødvendige kompetencer. Herudover er der videofortællinger og videoinstruktioner med børn og unge, der selv har diabetes.

Undervisningskonceptet bruges både på børneafdelingerne på Aalborg Universitetshospital og Region Nordjylland, når børn og unges indlægges, men er også tilgængeligt i mobilt format, således at børn og unge har viden om diabetes lige ved hånden, når de skal tilbage til hverdagen og lære at navigere med sygdommen som en fast og konstant følgesvend. 

 

Følgeforskning af Sten-O Starter 

Steno Diabetes Center Nordjylland har indgået aftaler med AAU og UCN om at lave følgeforskning på brugen af Sten-O Starter og det virtuelle univers som er udviklet i Steno Diabetes Center Nordjylland.

 

Kvalitativ evaluering

UCN har evalueret, hvordan børn og deres forældre oplever undervisningen i diabetes, og i kost og kulhydrattælling ved nyopdaget diabetes type 1? Og hvilken effekt har introduktionen af Sten-O Starter og VR spil om kost haft for børnenes læring og kompetenceudvikling?

Evalueringerne af Sten-O Starter og VR spil er undersøgt gennem kvalitative interviews lavet før og efter at Sten-O Starter er taget i brug. Des uden har børnene udfyldt WHO5 evalueringsskemaer til evaluering af deres generelle trivsel.

Undersøgelserne er baseret på deltagelsen af i alt 30 børn fra henholdsvis Aalborg og Hjørring, som modtager vanlig undervisning og 15 børn ligeledes fra Aalborg og Hjørring, som modtager
Sten-O Starter og VR kost.

 

Resultaterne fra UCNs kvalitative forskning kan læses i rapporten her.

Læs desuden den første videnskabelige artikel UCN har udgivet på baggrund af deres evaluering af Sten-O Starter.

Gå til videnskabelig artikel

 

 

Klinisk forskning

AAUs kliniske forskning forventes at blive publiceret i slutningen af 2022. Indtil videre har de tidligere resultater af denne del af forskningen vi vist, at der er en signifikant positiv effekt at se på børnenes HbA1c. Der er undersøgt data fra børn som er blevet undervist ud fra det digitale univers og Sten-O Starter i perioden sept. 2020 to aug. 2021 og data er sammenlignet med børn, som er diagnosticeret i perioden sept. 2017 - aug. 2019.

En poster som var med ved ATTD konference i april 2022 kan ses og downloades på denne side.

Gå til download af poster