Animeret BørnePRO

Projektet arbejder med etablering af et PRO værktøj til børn baseret på animationer, så også små børn får en tydelig stemme og inddrages i egen behandling.

 

Mindre børn kan ikke læse, men ved innovativ brug af animationer kan børn ned til 4 år selvstændigt svare på spørgsmål og bidrage med PRO.

I projektet arbejdes der med udvikling og test af et digitalt dialogværktøj med PRO fra barnet selv, forældre og pædagoger/lærere.

Værktøjet støtter aktiv involvering af barnet og de voksne omkring barnet, giver individualiserede patientforløb baseret på hvad der giver mest værdifor det enkelte barn og familien, så barnet støttes i nærmiljøet. Målgruppen er ca 100 børn med diabetes type 1(DM1) i alderen 4-12 år i Region Nordjylland, deres forældre og pædagoger/lærere, men det har potentiale til udbredelse til øvrige børn med kroniske sygdomme.