JadeCare

JadeCare står for Joint Action digitally-enabled, integrated, person-centered care og er et samarbejde af 48 forskellige sundhedsaktører fra 15 europæiske lande.

 

 

 

Region Nordjylland og Steno Diabetes Center Nordjylland skal igennem projektet styrke sine egne og andres kapacitet til at tackle vigtige aspekter af digital transformation.

JadeCare er en unik mulighed for at inddrage de bedste europæiske erfaringer i strategisk anvendelse af data til gavn for patienten. Derfor samarbejder Steno Diabetes Center Nordjylland med egne eksperter fra BI & analyse og Ideklinikken for at få de europæiske erfaringer delt i hele organisationen.

 

Samarbejde

Steno Diabetes Center Nordjylland samarbejder især med:

  • OptiMedis: Den tyske model anvender data til at sikre sig en bedre befolkningssundhed, en forbedret patientoplevelse, herunder øget servicekvalitet og højere patienttilfredshed og reducerede omkostninger pr. indbygger ved at øge effektiviteten.
  • Kronikgune: Den spanske model har fokus på aktiv aldring og kroniske sygdomme. Tilgangen fokuserer på risikostratificering, digitalt understøttet integreret pleje og patient/borger empowerment ved hjælp af nye digitale værktøjer.

 

Aktiviteter i perioden 2020 - 2023

Aktiviteterne er primært seminarer, workshops, studiebesøg, fysiske møder, udvikling af databaseværktøjer og brug af ekspertbistand i perioden 2020-2023.

 

Vil du læse mere om JadeCare?

Gå til JadeCare hjemmesiden

English version