Projekt om udeblivelse

Steno Diabetes Center Nordjylland har i vores projekt om udeblivelse fokus på at anvende data og kunstig intelligens omkring patienters udeblivelser fra ambulante besøg.

Formålet med projektet er igennem datasættet at blive klogere på hvorfor patienter udebliver og komme med forslag til hvordan, at vi bedre kan fastholde behandlingen og minimere spildtid.

Der er analyseret data på 2649 patienter og 31248 efterambulante aktiviteter. Den anvendte metode er en Gaussisk process, som er en multivariat normalfordeling. Således kan sammenhænge imellem Køn, Alder, HbA1c analyseres i et stort datasæt.

 

 

Metoden bag den kunstige viser bl.a. at især mænd i alderen 25 år – 40 år med en HbA1c omkring 100 har en forhøjet risiko på 20% til 30% for at udeblive. Her har andre grupper en mindre udeblivelsesprocent helt ned til 5%.

På baggrund af disse datarapporter er SDCN i gang med at kortlægge en række mulige handlinger.