Amar Nikontovic

Mød Amar Nikontovic, der er kvalitetskonsulent hos Steno Diabetes Center Nordjylland, hvor han har været i 2,5 år.  

 

Når Amar selv skal beskrive sin faglige profil, har han én bestemt ting, som han fortæller folk.

Når folk spørger mig, hvad jeg er, så plejer jeg at sige sådan, at jeg er halv læge og halv djøffer. Sådan en eller anden form for god hybrid.

I det daglige arbejde gør Amar brug af sine hybride kompetencer, da hans arbejdsopgaver går ud over selve jobtitlen.

Min jobtitel det er jo kvalitetskonsulent. Men jeg arbejder faktisk som meget mere end det. Fordi jeg fungerer også som projektleder på mit eget projekt, der hedder Godt i mål. Og derudover assisterer jeg også med forskningsopgaver, og jeg rådgiver også om sundhedsøkonomi.

I sit arbejde gør Amar dagligt brug af, at han har en flersidig baggrund. Han beskriver nemlig, at det er i blandingen af det sundhedsfaglige og dataen, at hans område hos SDCN er opstået.

I princippet har jeg en sundheds- eller medicinsk baggrund, der gør at jeg interesserer mig generelt set for mennesket. Hvis man så prøver at sætte noget data på det, hvad får du så? – så får du i princippet kvalitetsområdet – og her handler det om, hvordan vi sikrer den bedste behandlingskvalitet for patienter, eller det at finde ud af hvad vi skal overvåge, for at vi sikrer, at patienten får den bedste behandling.

Hvis du spørger Amar, hvad han bedst kan lide ved sit arbejde, og hvilken del af det som han finder mest interessant, så vil han fortælle, om alle de muligheder der lægger i undersøgelsen af diabetes-data. 

Det her med, at jeg får lov til at være nysgerrig og så undersøge nogle data, for så at kunne finde eller beskrive nogle trends, der kunne være spændende at undersøge videre, og nogle der måske kunne danne grundlag for et helt nyt projekt. Det kunne også være, at jeg sådan set kunne finde ud af, hvor vi kan forbedre behandlingskvaliteten.


Amar ser muligheder – og vil altid gerne blive klogere


Det at arbejde med diabetes tiltaler Amar, fordi det endnu er et sygdomsområde med en masse uvisheder.

Der er det her med, at det er et område, der stadig er uudforsket. Man ved mange ting overordnet, men man ved stadig ikke helt eksakt, hvordan de enkelte mekanismer fungerer og hvad der forårsager for eksempel type 1-diabetes. Det er bare sådan noget jeg synes, der gør det endnu mere spændende. Så er der jo det her med, at du måske er med til i princippet at bygge noget op. Der er altså områder, der ikke er blevet udforsket endnu.

I de forskellige fagligheder, der er hos SDCN, ser Amar også mulighederne for at undersøge nye perspektiver og blive klogere.

Vi har så mange forskellige fagligheder. Altså bare inde på et kontor, for ikke at snakke om hele Steno, hvor klinikere, forskere og administrative ansatte samarbejder med hinanden på tværs.

Det er helt naturligt for Amar at opsøge ny viden og blive klogere. I sin fritid er han nemlig også opsøgende overfor viden.

Jeg kan godt lide at læse ting. Ikke sådan at jeg decideret læser bøger, men jeg kan godt lide at læse faglitteratur og på den måde blive klogere på ting, som jeg i forvejen ikke vidste så meget om. Det er en af mine interesser.

Amar fortæller, at han altid er frisk på udfordringer, om det er arbejdsmæssigt eller privat. I den forbindelse er der specielt et motto, som han læner sig op ad.

For at undgå at citere en amerikansk sangerinde så vil jeg sige, at et motto jeg godt kan lide, er, what does not kill me makes me stronger. Det kommer oprindelig fra Friedrich Nietzsche og handler om det her med, at man altid skal være klar på en udfordring.

 Amars hjertebarn hos SDCN


For Amar er der specielt ét projekt, han brænder for ved sit arbejde. Det er projektet Godt i mål, som han selv har igangsat, og i dag fungerer som projektleder for. 

Der er det her Godt i mål-projekt, og det startede i princippet sådan, at jeg kiggede på noget data, og så fandt jeg ud af, at der var en større gruppe af dysregulerede patienter. Derefter kiggede jeg på, hvor mange kontakter disse havde med sygehusvæsenet. Og der fandt jeg en ny og spændende tendens, som jeg ikke havde set før. 

Jeg vendte det så med ledelsen og den ledende overlæge og 10 dage senere – altså på blot 10 dage, der havde jeg faktisk et projekt klar og en projektbeskrivelse færdig. Så det var bare med at køre på. Så man kan sige, at det projekt det har altså været et hjertebarn for mig – og jeg synes, at det er et vildt spændende projekt, og det er gået godt med det.

 

Amar er dygtig til at netværke


Når det kommer til personlige kompetencer, er Amar specielt god til at netværke. Han er nemlig god til både at møde og snakke med andre. 

Sådan noget med at netværke – det er jeg ret dygtig til. Det vil sige, at jeg er ikke bange for at snakke med andre mennesker, jeg er heller ikke bange for at banke på en dør og sige hvad så?. Jeg tager allerhelst snakke direkte i stedet for bare at skrive til folk over mail.

Derudover fortæller Amar, at der er én ting, han typisk får at vide, af dem som han møder – ”det er det her med, at folk er gode til at huske mig, fordi jeg er sådan lidt skæv i det, kan man sige. Så det vil jeg sige, er en af mine personlige kompetencer.” 

Når Amar beskriver sig selv som kollega, ligges der vægt på, at han gør noget ud af at hjælpe med arbejdsrelaterede som private ting.

Jeg er altid til rådighed, hvis der er behov for et eller andet. Hvis der er nogen, der skal køres, så henter jeg gerne nøgle og bil, og kører dem. Det er bare sådan jeg er. Og det synes jeg, er meget gensidigt det her med, at man er der for hinanden. Man kan næsten sige at jeg er del af en stor familie her. Men det her med at være til rådighed for mine kolleger, det er en personlig egenskab, jeg gør en del brug af på mit arbejde.