Maren Moltsen

Mød Maren, som er psykolog på voksenområdet ved Steno Diabetes Center Nordjylland.

 

Maren har været ansat som psykolog ved Steno Diabetes Center Nordjylland siden 1. januar 2023. Som psykolog har Maren en særlig interesse for det, hun kalder det almenmenneskelige, eller det der er almindeligt gældende for alle mennesker til alle tider, som f.eks. sygdom eller at miste nogen eller noget man har kært.

Som psykolog ved Steno Diabetes Center Nordjylland har Maren en todelt opgave.

Jeg har et ben i klinikken og et ben i staben. Så den ene del af min opgave består i, at jeg skal tale med patienter med diabetesrelaterede psykosociale problemer. Den anden opgave, det er i forhold til at lave kurser, undervisning, oplæg og webinarer.

Maren er ansat som psykolog på voksenområdet, derudover er der en psykolog tilknyttet børneområdet. Maren vurderer selv, at hun er en af dem der har meget kontakt til sine kolleger på tværs af fagområder.

Funktionsmæssigt er jeg jo bare mig, men jeg har mange kolleger, jeg samarbejder med. Alle lægerne, sygeplejerskerne og diætisterne er jo mine kolleger og samarbejdspartnere. Alle projektlederne er også mine kolleger, og nogle jeg samarbejder med – men der er jo kun mig, der sidder lige med min opgave.

 

Har en stor interesse for diabetes som et særligt vilkår i patientens liv

Maren har i sit arbejde fundet en særlig faglig interesse for de vilkår, der hører med en diabetesdiagnose.

Der er det særlige vilkår ved diabetes, at man aldrig kan holde fri. Der er mange andre sygdomme, hvor det primære ansvar ligger hos dem med det hvide tøj. Men når man har diabetes, er der så meget, der ligger hos patienten. Det er et helt særligt vilkår, som jeg synes er fagligt spændende og fascinerende.

Med dette særlige livsvilkår oplever Maren, at hun som psykolog arbejder med et helt særligt område at psykologien, som hun har en voksende interesse for at blive klogere på.

Jeg har en oplevelse af, at diabetes har nogle helt andre psykologiske konsekvenser og påvirkninger end så mange andre sygdomme, som vi mennesker lever med. Så fagligt er det spændende, at kunne dykke ned i lige præcis diabetesområdet.

 

 

Værdsætter samarbejdet med kolleger og patienter

Det er ikke alle patienter, der bliver henvist til Maren. De patienter som Maren har i forløb, ser hende efter patientens eget behov. Hun er altså ikke et standardtilbud men et supplement til behandlingen hos læge, sygeplejerske og diætist, som man kan blive tilbudt, hvis behovet er der.

I sin tid ved Steno Diabetes Center Nordjylland, har Maren oplevet et fagligt niveau og en interesse, som hun finder stor mening i.

Inden jeg startede hos SDCN, havde jeg indtryk af, at SDCN er et ambitiøst sted, med et højt fagligt niveau, og hvor man er sat i verden for at hjælpe patienten. Og det har jeg kun fået bekræftet, mens jeg har været ansat her.