Christine Trankjær

Mød Christine Trankjær, der er projektleder i Steno Diabetes Center Nordjylland med fokus på at styrke tværsektorielt samarbejde mellem hospitaler, kommuner og almen praksis.

 

I februar 2021 blev Christine ansat som projektleder i Steno Diabetes Center Nordjylland. 

Som projektleder forløber en typisk arbejdsdag for Christine med at koordinere og iværksætte projekter.

Mit primære sigte som projektleder for Tværsektorielt samarbejde er at styrke samarbejde med kommuner og de almene lægepraksisser i Nordjylland omkring diabetesområdet og sikre fremdrift i konkrete samarbejdsprojekter, så vi kan rykke noget sammen på tværs. Det er her vigtigt, at de nødvendige elementer koordineres, planlægges og produceres, sådan at projekterne kan komme ud og leve. 

Jeg forsøger at have en struktureret tilgang til tingene. På den måde er en af mine personlige kompetencer, at jeg rigtig gerne vil sikre en struktureret tilgang, også ved at have fokus på at der skal være en rød tråd.

Christine trives i sin rolle som projektleder og holder specielt af, at hun i sit arbejde kan beskæftige sig med det sundhedsfaglige felt.

Det jeg synes er særligt interessant ved mit arbejde er, at vi sammen med kommuner og almen praksis, kan gøre noget for at forebygge, at folk får type 2-diabetes, og sikre at dem, der har diabetes, får mulighed for at leve bedst muligt med sygdommen, og får de rette redskaber til at mestre den.

 

Samarbejde er et interesseområde – og en ting Christine er god til

I sit arbejde er Christine glad for de forskelligartede opgaver hun udfører, som inddrager forskellige faggrupper og mennesker. 

Jeg sætter pris på forskelligartede opgaver, og det at der sjældent er noget, der er helt ens. Der er en variation, der er nogle forskellige kontekster man arbejder ind i, og forskellige mennesker som har forskellige erfaringer og oplevelser og behov, som vi sammen skal få til at kunne give en mening i en større sammenhæng.

Christines arbejdsopgaver og jobfunktion indrammes af hendes personlige kompetence til at samarbejde, da hun både er dygtig til at koordinere og planlægge, og til i fællesskab at få projekter ført ud i livet og ud til personer med diabetes i Region Nordjylland. 

Jeg gør i høj grad brug af mine samarbejdskompetencer, netop fordi at jeg anerkender det her med, at folk har forskellige virkeligheder og forskellige kontekster.

Jeg ser her rigtig god mening i det tværsektorielle samarbejde, fordi vi igennem det får styrket indsatsen på tværs af diabetesområdet og kan sikre, at sektorerne ikke går i forskellige retninger, men at vi i stedet rykker sammen og skaber nogle bedre sammenhænge på tværs. 

 

 
 

 

Får tingene til at ske

I Christines tid hos SDCN er der specielt et projekt, som hun har fundet særligt interessant at arbejde med.

Det er et projekt, der har fyldt meget indtil nu, og det er en indsats i samarbejde med tre kommuner, der kaldes Sundhedsindsats på arbejdspladser – opsporing af personer i risiko for type 2-diabetes. Projektet går ud på at opspore personer i risiko for type 2-diabetes. Det synes jeg er et rigtig interessant projekt, fordi at man har valgt i kommunerne at gå sammen med os, for at se om man kan gøre en forskel på området og gøre noget opsporende arbejde direkte ude på borgernes arbejdspladser. 

Som Christine fortæller, er hun glad for at se, hvordan at arbejdspladser øger interessen for deres medarbejderes sundhed.

Man rammer en anden målgruppe ved at komme ud på arbejdspladserne og ud i virksomhederne. Jeg synes, at det er enormt positivt at få lov til at understøtte et gode initiativer, hvor der i den grad gøres en forebyggende indsats.

 

Sportsentusiast i fritiden

Det hele handler ikke om arbejde for Christine og i sin fritid brænder hun for at følge med i og at opleve forskellige former for sport. Dermed er det generelt for Christine, at der sker ting omkring hende. 

Jeg kan godt lide at opleve sportsarrangementer, særligt går jeg rigtig meget op i håndbold og fodbold. Så hvis jeg kan få lov til at komme ud og være i nogle haller eller på nogle stadions, så vil jeg rigtig gerne bruge min tid på det.

Udover at Christine går op i sport, nyder hun også selv at tage del i den og at bruge sin fritid på at være aktiv. 

Jeg kan godt lide at være ude i skoven, og jeg kan rigtig godt lide at cykle mountainbike, og jeg løber også en tur i ny og næ. Så det er noget af det jeg godt kan lide at bruge min tid på.

Det er ikke kun i hverdagen at Christine holder aktiv - hun vil nemlig også allerhelst på en aktiv ferie.

Jeg kan godt lide i min fritid, når jeg lige har lidt ekstra tid, at bruge tid på at rejse – herunder at stå på ski – hvilken er den bedste ferieform, jeg kan forestille mig. Det her med at det både er hyggeligt og sjovt på samme tid, det sætter jeg pris på.