Mød Inger

Mød Inger som er diabetessygeplejerske ved Steno Diabetes Center Nordjylland og på Aalborg Universitetshospital.

Inger er uddannet sygeplejerske, og har en Master i Klinisk sygepleje.

Inger var diabetessygeplejerske på Aalborg Universitetshospital dengang Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) blev etableret, og har dermed været med fra starten. Siden da har Ingers arbejde som diabetessygeplejerske delvist ændret karakter, fordi hun i dag også arbejder med forskellige initiativer i regi af SDCN, udvikling af sygeplejen samt uddannelse og kompetenceudvikling.

"De timer jeg arbejder i regi af Steno, er koncentreret omkring forskellige initiativer, eller i uddannelses- og kompetencesporet. Her deltager jeg i udvikling af uddannelsestilbud og varetager en del undervisning opgaver. Jeg underviser forskellige målgrupper, primært i sygepleje til borgere med diabetes.”

Inger oplever en helt særlig værdi i, at hun arbejder som diabetessygeplejerske, samtidig med, at hun er aktivt involveret i forskellige Steno-initiativer samt udvikler og afholder undervisning.

“For mig er det vigtigt at finde en balance i arbejdet mellem at behandle og undervise. Grundlaget for at kunne undervise og fremstå troværdig er, at jeg er aktiv i klinikken og regelmæssigt møder borgere med diabetes. Så kan jeg i undervisningen trække på mine erfaringer fra praksis. Det giver en god sammenhæng i mit arbejde.”

Har været diabetessygeplejerske i over 30 år

Inger har været diabetessygeplejerske i over 30 år, hvilket vil sige, at hun har kendt flere patienter igennem hele deres liv med diabetes. Det helt centrale i Ingers arbejde fortæller hun er mødet og arbejdet med borgere med diabetes.

“Jeg har nogle borgere tilknyttet, som jeg har kendt, al den tid de har haft diabetes - og det er noget helt særligt.”

Inger har været aktiv i SDCN fra starten og beskriver det som en spændende rejse. Hun har oplevet at hendes egne og kollegers sygeplejefaglige kompetencer er kommet mere i spil, efter SDCN blev en realitet.

“Det har været en helt fantastisk rejse at få mulighed for at kunne udvikle de sygeplejefaglige kompetencer og det tværfaglige samarbejde indenfor forskellige områder i diabetesbehandlingen. Det har været en udvikling af format. Det har betydet, at de selvstændige sygeplejefaglige kompetencer er kommet meget mere i spil til gavn for borgeren. Sygeplejen er jo en grundsten i alle SDCNs initiativer, fordi det ofte er en sygeplejerske, der har hyppigst kontakt med patienten.”

For Inger står specielt ét initiativ frem, som værende særligt givende og lærerigt for hende.

“Der hvor jeg virkelig har fået lov at prøve kræfter, har været i samarbejdet med sygeplejerskerne i hæmodialysen omkring udvikling af sygeplejen til borgere med diabetes der modtager hæmodialyse. Initiativet omfatter blandt andet regelmæssig undervisning samt udarbejdelse af fælles retningslinjer for sygeplejen til patientgruppen relateret til diabetes. Det er dejligt, at vi har kunnet lande et samarbejde, der åbner mulighed for faglig sparring og hurtigt støtte til borgeren med diabetes der er i dialyse 3-4 gange om ugen. Samtidig har initiativet lært mig en masse nyt om implementering af initiativer i klinisk praksis.”

Brænder for sygeplejen

Inger brænder for sit fag, og kan ikke udpege én ting inden for diabetessygeplejen, der for hende er en favorit – hun holder nemlig af det hele.

“Jeg kan ikke sige, at der er noget ved mit arbejde, jeg bedst kan lide – for jeg kan bedst lide det jeg er i, lige her og nu. Altså om det er at sidde med en borger, som har brug for hjælp, eller at stå med en gruppe af sygeplejersker – jeg elsker det her fag, og jeg brænder for det. Det er så givende, så det er næsten ligegyldigt, hvad jeg beskæftiger mig med.”

For Inger kan det være svært at begrænse sin interesse i de mange initiativer, der udspringer af SDCN. Stod det til hende selv, var hun involveret i dem alle.

“Jeg tåler næsten ikke at høre om noget, der er spændende, uden at skulle have fingrene i det. Det kan jeg godt have svært ved. Og det var frustrerende da SDCN var i sin spæde start, fordi hver gang der blev luftet et nyt initiativ, så havde jeg jo lyst til at være med!”

En arbejdsmæssig udfordring er ikke noget, der kan få Inger ud af kurs. Hun synes tværtimod, at det gør tingene mere spændende.

“Jeg kan godt lide, når tingene ikke nødvendigvis er lette. Det gør mig ikke noget, at der skal en lille omvej til. For det jo er i den sammenhæng man lærer noget nyt og så er jeg jo heldig, at have en masse kloge kolleger at sparre med når noget bliver for udfordrende.”

Relationsdannelse og omsorgen i sygeplejen er for Inger omdrejningspunktet

For Inger er de vigtigste kompetencer for at kunne yde en god sygepleje at være god til at kommunikere, have let ved relationsdannelse og at have omsorgen for borgeren i fokus.

“Alle de mange kurser jeg har taget igennem tiden med fokus på kommunikationen og relationens betydning for samarbejdet med patienten, samt mine mange års erfaring i klinikken har nok betydet, at jeg har fundet min egen stil i mødet med borgeren.

“Jeg synes, at kommunikationen og samarbejdet med borgeren er virkelig spændende. Udgangspunktet er altid den, du sidder overfor. Hver gang du får kontakt med en ny borger så er det et nyt udgangspunkt. Det er fantastisk og et stort ansvar at få lov at blive inviteret ind i et andet menneskes liv.