Det Digitale Di@betes Hospital

Digital Sundhed og Diabetes etablerer med Det Digitale Di@betes Hospital en strategisk og operationel ramme for digital transformation af diabetesbehandlingen.

En strategisk og operationel ramme for digital transformation af diabetesbehandling

Det Digitale Di@betes Hospital er en strategisk og operationel ramme for digital transformation af diabetesbehandlingen. Rammen skal sikre et digitalt fokus på tværs af SDCNs samlede opgaveportefølje og sikre, at digital transformation og digitale muligheder medtænkes i supplerende indsatser, tværsektorielt samarbejde, kompetenceudvikling og forskning.

Under rammen igangsættes løbende projekter med et bredt fokus på digitalisering. Der er således:

  • indsatser målrettet kompetenceløft hos både sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende
  • indsatser som fokuserer på digitale arbejdsgange
  • indsatser omkring øget udnyttelse af data
  • et generelt fokus på hvordan sundhedsydelser kan leveres både fysisk og virtuelt.