KIDS – forskningsprojekt til afdækning af støttestrukturer i skoler

Målet med dette forskningsprojekt er at afdække og analysere regionale og kommunale forskelle på støtte til familier med et barn med diabetes. Herunder hvordan institutioner forvalter og organiserer støtte til barnet.

 

KIDS forskningsprojekt


Om projektet

Projektet tager udgangspunkt i at formulere anbefalinger til en fælles national tilgang til støtte til familier med et barn med diabetes i henholdsvis vuggestue, børnehave, skole og SFO.

Der tages afsæt i en kortlægning af de eksisterende strukturer, dels via spørgeskemaer, dels gennem semi-strukturerede online og offline interviews med centrale personer på skole- og daginstitutionsområdet som socialrådgivere, PPR-medarbejdere, skoleledere og sekretærer.

Projektet gennemføres med involvering af alle danske Steno Diabetes Centre, og det er forventningen af der på baggrund af den viden der skabes, kan udvikle flere nationale projekter.

 

Læs mere om projektet

Læs den kvalitative rapport udarbejdet på baggrund af projektet. Artiklen er udgivet i 2022 i tidsskriften Healthcare.

Gå til artiklen