Kontinuerlig glukosemonitorering til støtte af personer på oral antidiabetisk behandling

Nynne Holdt-Caspersen er ph.d.-studerende, og i gang med forskningsprojektet Kontinuerlig glukosemonitorering til støtte af personer på oral antidiabetisk behandling. Med projektet ønsker man at hjælpe patienter, når de skal dosere orale antidiabetika og dermed optimere behandlingen for disse patienter.

Formål med forskningsprojektet

Oral Antidiabetika (OAD) er glukosenedsættende og dermed blodsukkerregulerende medicin, som indtages oralt. Dette projekt der støtter patienter på OAD behandling, har potentiale til at gøre patienterne bedre til at administrere de orale antidiabetika gennem den personlige vejledning og påmindelser om dosering, som det udviklede beslutningsstøttesystem kommer til at give. Dette kan medføre, at patienterne opnår bedre glykæmisk kontrol, hvilket forsinker, eller forhindre senkomplikationer. Formålet med projektet er dermed at udvikle et beslutningsstøttesystem, der kan give patienten personlig vejledning og påmindelser om doseringen af OAD.

 

Metode og fremgangsmåde

I projektet analyseres data fra to forskellige kliniske studier; et allerede udført studie og et pilot studie. Det opsamlede data anvendes til at generere en profil af patienten, hvorved det er muligt at automatisere patientvejledningen i forhold til den orale antidiabetiske behandling.

I løbet af forskningsprojektet vil et 3-måneder langt pilotstudie med ca. 20 deltagere bliver planlagt og udført på Steno Diabetes Center Nordjylland, hvor information om patientens blodsukker samt aktivitet i løbet af dagen kontinuerligt opsamles ved hjælp af sensor (kontinuerlig glukosemonitorering). Disse data vil blive analyseret ved brug af Machine Learning og parameteranalyse, således at parametre der vurderes af relevans til understøttelse af antidiabetisk behandling, kan identificeres. Resultaterne af dataanalysen vil blive anvendt til udvikling af beslutningsstøttesystemet, der evalueres i forhold til dets evne til at vejlede patienten i dosering af det orale antidiabetikum, samt hvorvidt det bidrager til optimeret behandling.
Forud for udførelsen af pilotstudiet vil data fra et allerede afsluttet klinisk studie (Onset 2), udført af Novo Nordisk, blive analyseret med henblik på at identificere faktorer, der er relateret til forbedret glykæmisk kontrol.

 

Samarbejdspartnerne på forskningsprojektet er Steno Diabetes Center Nordjylland, Novo Nordisk, Aalborg Universitet og Pavia Universitet.

 

Forskningsprojektet løber fra 2021 til 2024.