Beslutningsstøtte til estimering af insulindosis ved type 2-diabetes

Ph.d.-studerende Camilla Thomsen er med i forskningsprojektet Udvikling af beslutningsstøtte til estimering af insulindosis til patienter med 2-diabetes. Med projektet ønsker man at udvikle et effektivt værktøj til beslutning om insulindosis til patienter med type 2-diabetes. Den finansielle støtte til undersøgelserne gives af Innovationsfonden, Novo Nordisk og Aalborg Universitet.

 

Projektet har flere samarbejdspartnere. Udover Camilla Thomsen som er fra Aalborg Universitet, er de øvrige samarbejdspartnere Steno Diabetes Center her i Nordjylland, Steno Diabetes Center Sjælland, Novo Nordisk, Glooko, Danmarks Tekniske Universitet og University of Cambridge.

 

Formål med forskningsprojektet

Forskningsprojektet har til formål at skulle facilitere optimal insulinbehandling af patienter med type 2-diabetes for at opnå den ønskede reduktion i blodsukkerniveau. Udviklingen af beslutningsstøtte til estimering af insulindosis for patienter med type 2-diabetes vil tillade en individuelt tilpasset estimering af insulinbehov baseret på relevant data om den pågældende person, som behandlingen tiltænkes. Herigennem ønsker man på lang sigt at se, at det kan nedsætte risikoen for senkomplikationer bedst muligt hos denne patientgruppe. Projektet har potentiale til at kunne resultere i, at sundhedsprofessionelle effektivt kan bestemme en passende insulindosis til en specifik patient med type 2-diabetes. Dette skal gøres på baggrund af individuelt fastsatte glykæmiske mål og ved hjælp af beslutningsstøtte baseret på kunstig intelligens.

 

Metode og fremgangsmåde

I projektet anvendes der data fra patienter med type 2-diabetes opsamlet gennem et klinisk forsøg udført af Novo Nordisk i perioden 2013-2015. Gennem dette forsøg blev data opsamlet fra 689 patienter fordelt over 128 centre placeret i ni lande. Dataene indeholder informationer såsom vævssukkermålinger og insulinforbrug fra de deltagende personer. Med udgangspunkt i disse data vil det undersøges, om kunstig intelligens kan anvendes til at identificere hvilke informationer om disse patienter, som er mest informative ift. estimering af insulindosis. Ud fra de informationer ønskes det at muliggøre for sundhedsprofessionelle at få beslutningsstøtte i form af en estimering af en given patients individuelle insulinbehov.

 

Status på projektet

Indsamling af relevant viden ift. hvilke specifikke egenskaber beslutningsstøtteværktøjet skal besidde, og initierende inspektion af data er påbegyndt.

Forskningsprojektet løber fra 2021 til 2024.