TONICS

Læge fra Aalborg Universitetshospital Inge Gerlach Brandt medvirker i forskningsprojektet TONICS, hvilket står for the Type One Diabetic bone Collaboration Study. Studiet undersøger knoglesygdom hos patienter med type 1-diabetes.

 

Studiet foretages i et samarbejde mellem Steno Diabetes Centrene i Nordjylland og Odense, samt de endokrinologiske afdelinger på Odense og Århus universitetshospital, Syd-Vestjysk Sygehus og Molekylær Endokrinologisk Afdeling ved Syddansk Universitet.

 

Formål med forskningsprojektet

I TONICS ses der nærmere på diabetisk knoglesygdom hos personer med type 1-diabetes. Hos type 1-diabetikere ses helt op til 7 gange øget risiko for hoftebrud sammenlignet med ikke-diabetikere. Man ved endnu ikke hvorfor, vi ser flere brud hos personer med type 1-diabetes. Ved DXA scanninger ses lavere knoglemineralindhold hos Type 1-diabetikere, men værdierne er ikke så lave, at de kan forklare de mange knoglebrud. Tidligere studier har vist, at knoglernes opbygning er ændret ved type 1-diabetes, og det tyder også på, at aktiviteten og energiomsætningen i knoglernes celler er ændret.

Formålet med TONICS forskningsprojektet er at beskrive den typiske type 1-diabetes knogle samt at undersøge ændringer i knoglecellernes aktivitet og energiomsætning hos type 1-diabetikere sammenlignet med ikke-diabetikere. Det vil blive undersøgt, om der er sammenhæng mellem ændringer i knoglecellernes aktivitet og ændringer i knoglernes materialeegenskaber. Ved at præcisere hvordan type 1-diabetikeres knogler adskiller sig fra ikke-diabetikeres, ønskes det at bidrage til bedre forebyggelse og behandling af diabetisk knoglesygdom og dermed forebygge knoglebrud. Hvis der findes sammenhæng mellem celleaktivitet og energiomsætning, kan det foranledige undersøgelser af nye behandlingsmetoder, som retter sig mod de funktioner, der er påvirkede i type 1-diabetikeres celler.

 

Metode og fremgangsmåde

I projektet vil 111 personer med type 1-diabetes som har fået diagnosen i barndom eller ungdom, blive sammenlignet med 37 jævnaldrende raske kontrolpersoner. Forskergruppen vil måle og sammenligne knoglemineralindhold (DXA), knoglemikroarkitektur ved High Resolution peripheral Quantitative Computed Tomography (HRqQCT) og beregne knoglestyrken vha Finite Element Analyse(FEA). Derudover vil der blive målt på knoglestyrke og hårdhed ved hjælp af mikroindentation, målt AGE (Advanced Glycation End Products) i huden, og derudover måles markører i blodet, som vides at have forbindelse til knogleopbygning og -remodullering. Man vil også se på deltagernes muskelmasse og styrke for at kunne vurdere musklernes betydning for knoglernes opbygning.

For en delgruppe på 24 type 1-diabetikere og 12 kontrolpersoner, som giver accept til det, vil der også tages knoglebiopsi og knoglemarvsprøve og yderligere blodprøver til celleanalyser. Med knoglebiopsier ønsker man at undersøge knoglens opbygning direkte og undersøge cellernes antal og forbindelser. Celler fra blod og knoglemarv kan bruges til at undersøge stamceller og knogleceller, deres udvikling, funktion og energiomsætningen i cellernes mitokondrier.

 

Status på projektet

Projektet er på nuværende tidspunkt (september 2021) godkendt af Videnskabsetisk Komité i Region Syddanmark, og de praktiske foranstaltninger er ved at falde på plads. Således forventes det, at der kan inviteres deltagere og påbegynde undersøgelser i løbet af september og oktober måned 2021.