Type 2-diabetes, nerveskader og risikoen for knoglebrud

Læge og Ph.d.-studerende Julie Lindgård Graversen undersøger knoglerne og risikoen for knoglebrud hos patienter med type 2-diabetes, her i blandt om diabetisk nerveskade kan påvirke knoglekvaliteten hos personer med type 2-diabetes.

 

Formål med forskningsprojektet

I projektet ses der nærmere på diabetisk knoglesygdom hos personer med type 2-diabetes. Hos personer med type 2-diabetes ses helt op til 70 % øget risiko for knoglebrud sammenlignet med ikke-diabetikere, herunder særligt hoftebrud. Man ved endnu ikke præcist hvorfor, vi ser flere brud hos personer med type 2-diabetes. Ved DXA-scanninger ses typisk et normalt eller højt knoglemineralindhold hos personer med type 2-diabetes, hvilket i teorien burde føre til nedsat risiko for knoglebrud. Tidligere studier har vist, at ændret knoglestruktur, nedsat knoglestyrke og -omsætning samt øget risiko for fald kan være medvirkende til den øgede risiko for knoglebrud hos patienter med type 2-diabetes. Desuden tyder det på, at patienter med senkomplikationer – herunder særligt diabetisk nerveskade, har yderligere øget risiko for knoglebrud.

Formålet med forskningsprojektet er at sammenligne knogleopbygningen og -styrken hos personer med type 2-diabetes dels med og uden tidligere knoglebrud - og dels med og uden diabetisk nerveskade.

Ved at få en bedre forståelse for knoglerne hos patienter med type 2-diabetes og hvilke faktorer, der kan påvirke knoglesundheden, kan det bidrage til bedre forebyggelse og behandling af knogleskørhed hos type 2-diabetikere og dermed forebygge knoglebrud.

 

 

Metode og fremgangsmåde

Projektet er en tværsnitsundersøgelse og består af to besøg: et informations- og screeningsbesøg (1-2 timer) samt selve undersøgelsesbesøget (5-6 timer).

I projektet vil 300 personer med type 2-diabetes indgå fordelt mellem 3 grupper, som efterfølgende vil blive sammenlignet: en gruppe på 100 personer med type 2-diabetes og tidligere knoglebrud, en gruppe på 40 personer med diabetisk nerveskade (perifer eller autonom) samt en gruppe med type 2-diabetes uden tidligere knoglebrud eller nerveskade.

Alle deltagere vil gennemgå en række undersøgelser af knoglerne, muskler/balance og diabetiske senkomplikationer – herunder særligt nerverne. Deltagerne gennemgår to forskellige scanninger: en HRpQCT-scanning, som undersøger knoglestyrken og knoglearkitekturen i 3D samt en DXA-scanning, som undersøger knoglemineraltætheden og kroppens muskel- og fedtsammensætning. Derudover vil der blive målt på knoglestyrke og hårdhed ved hjælp af mikroindentation, målt AGE (Advanced Glycation End Products) i huden, og derudover måles markører i blodet, som vides at have forbindelse til knogleomsætning og never. Desuden måles muskelstyrke og balance, ligesom at der vil blive lavet en række undersøgelser til at bestemme nervefunktionen, taget hjertekardiogram og lavet øjenundersøgelse. Nogle deltagere vil få taget en lille hudbiopsi fra anklen for bl.a. at tælle antallet af nerveender.

 

Status på projektet

Projektet søger deltagere fra marts 2023 og forventes afsluttet medio 2026.