Multidisciplinær team tilgang til diagnosticering og behandling af diabetespatienter med co-morbiditeter

Jonas Dahl Andersen er ph.d.-studerende og i gang med forskningsprojektet Multidisciplinær team tilgang til diagnosticering og behandling af diabetespatienter med co-morbiditeter. Projektet er et samfinansieret ph.d.-forløb og samarbejde mellem Steno Diabetes Center Nordjylland og Aalborg Universitet.

Formål med forskningsprojektet

Det ses ofte, at diabetes ikke er en alenestående diagnose. Dette fænomen kaldes for diabetes co-morbiditet, og er når patienten har fået konstateret mere end én diagnose. Formålet med dette ph.d.-forskningsprojekt er at optimere diagnosticering, behandling og patientforløb for diabetespatienter med co-morbiditeter. Der tages udgangspunkt i klinisk, praksisnær forskning i relation til multidisciplinære teamkonferencer (MDT) i kombination med andre metoder, der kan fungere som initiativ til at levere forbedrede sundhedsydelser til diabetespatienter.

Formålet er, at diabetespatienter med co-morbiditeter får den bedste og mest kvalificerede og koordinerede behandling for deres multimorbiditeter, hvilket vil bidrage til en højere patienttilfredshed. Forskningsprojektet har stor betydning for patienterne, da det vil fokusere på metoder til at forbedre patienternes diagnosticerings- og behandlingstilbud. Projektet har også betydning for de sundhedsprofessionelle, da projektet ligeledes vil fokusere på metoder til at styrke samarbejdet på tværs af specialer og faggrupper. Dette vil ultimativt smidiggøre håndteringen af komplekse patientforløb, hos en kompleks patientgruppe som diabetespatienter med co-morbiditet er.

 

Metode og fremgangsmåde

Projektet vil praktisere en mixed-methods tilgang, hvor både kvantitative og kvalitative metoder anvendes. I projektet vil man undersøge, hvad nuværende evidens beskriver på området MDT i diagnosticering og behandling af diabetespatienter med co-morbiditeter. Herunder vil man definere, hvad MDT dækker over, hvordan det organisatorisk som klinisk anvendes, samt hvad effekten af MDT er på forskellige sundhedsrelaterede outcomes. Der vil foretages et systematisk review, der skal besvare ovenstående samt guide fremtidige retninger i forskningsprojektet herunder relevante mål for outcome.
Derudover vil man undersøge muligheden for at identificere de bedste prædiktorer for udviklingen af co-morbiditet eller multimorbiditet for diabetespatienter, der kunne have særlige behov for at blive visiteret til MDT. Dertil vil der blive udviklet en model, der kan prædiktere dette behov baseret på regionale diabetesdata. I forlængelse heraf ønskes det undersøgt, hvordan patienter der har været visiteret til MDT, klarer sig efterfølgende, når man sammenligner dem med lignende diabetespatienter med co-morbiditeter, der ikke har været visiteret til MDT.

Der vil i forlængelse af det ovenstående undersøges patienternes og de sundhedsprofessionelles perspektiver på arbejdet med MDT, og hvilke effekter det har på relevante områder såsom arbejdstilfredshed, patienttilfredshed og patientforløb samt tværfagligt samarbejde. Ligeledes vil man gennem kvalitative forskningsinterviews undersøge hvilke barriere og muligheder, der generelt er i arbejdet med MDT.

 

Samarbejdspartnerne på forskningsprojektet er Steno Diabetes Center Nordjylland, Aalborg Universitetshospital og Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet.

 

Forskningsprojektet løber fra 2021 til 2024. Eftersom at det er et ph.d.-projekt, kan der forekomme ændringer i tidsplanen.