ADAPT-T2D

ADAPT-T2D står for Adherence through cloud-based Personalised Treatment for Type 2-Diabetes og er et forskningsprojekt hos SDCN, hvor forskere Stine Hanggaard og Thomas Kronborg Larsen arbejder på at personalisere insulinbehandlingen af patienter med type 2-diabetes.

 

Forskningsprojektet er finansieret af Innovationsfonden og Novo Nordisk. Derudover er samarbejdspartnerne på projektet Steno Diabetes Center Sjælland, Novo Nordisk A/S, Aalborg Universitet, DTU, Glooko AB og Line Systems ApS.

 

Formål med forskningsprojektet 

I ADAPT-T2D ønsker man at udvikle cloud-baserede og personaliserede behandlinger for at forbedre insulinbehandlingen af personer med type 2-diabetes. Dette har potentiale til at kunne resultere i, at personer med type 2-diabetes behandlet med insulin får et lavere og mere stabilt blodsukker, som vil betyde en nedsat risiko for senkomplikationer.

 

Metode og fremgangsmåde

I projektet køres der to kliniske studier, hvor data fra det første studie bruges til at udvikle behandlingsmodeller, som der testes i det andet studie. I et stort klinisk studie (DiaMonT) med 400 deltagere med type 2-diabetes på insulin vil man opsamle diverse data, såsom vævssukker, insulinforbrug og aktivitet. Disse data benyttes til at udvikle avancerede matematiske modeller, der kan hjælpe klinikeren og patienten med at forbedre justeringen af insulin og få et mere optimalt blodsukker. Her iblandt har Steno Diabetes Center Nordjylland ansvaret for at udvikle en model, der kan forudsige ubehagelige episoder med lavt blodsukker. Modellerne testes i et mindre studie (DiaTRUST) i slutningen af projektet med 51 deltagere. Der arbejdes efterfølgende på, hvordan modellerne kan implementeres i klinisk praksis.

 

Status på projektet 

Nuværende status på forskningsprojektet (maj 2024) er, at DiaMonT-studiet er afsluttet med 331 patienter med stor succes. Foreløbige resultater viser, at patienterne som var tilknyttede den telemonitorerede gruppe med adgang til teknologi havde et både lavere og mere stabilt blodsukker. Den indsamlede data fra DiaMonT er derudover blevet brugt til at udvikle modeller til at forudsige natlige episoder med lavt blodsukker, til at hjælpe klinikerne med at justere insulin samt til at give klinikerne bedre indsigt og overblik i behandlingen. Disse tre modeller er blevet implementeret i et system som led i forberedelserne til det andet kliniske studie DiaTRUST, som forventes at starte medio 2024. 

 

Forskningsprojektet løber fra 2019 til 2025.