Diabetes, fald og knoglebrud

Læge og ph.d.-studerende Nicklas H. Rasmussen undersøger faldrisiko hos patienter med diabetes, heriblandt, hvordan senkomplikationer til sygdommen som nedsat syn, føleforstyrrelser og hjerterytmeforstyrrelser kan øge risikoen for fald og dermed flere knoglebrud.

 

Hvis man har diabetes kan knoglerne blive svagere og som patient har man derfor en øget risiko for knoglebrud. Desuden er der også en større risiko for at falde og derved pådrage sig et knoglebrud. I dag ved man meget om grunden til svaghederne i knoglerne, hvilket bl.a. kan forebygges med medicin. Derimod mangler vi stadig viden om den øgede faldtendens og dennes indvirke på knoglebrud.

 

Formål med forskningsprojektet

Forskningsprojektet undersøger de risikofaktorer, der kan bidrage til den øgede fald-risiko.
Med projektet sigtes det imod, at man med den viden der udkommer af forskningen, vil kunne hjælpe til, at patienter med diabetes vil få færre knoglebrud og fald. Dermed er forventningen, at man kan øge den generelle sundhed for personer med diabetes. Sundhedsprofessionelt skal forskningsprojektet bidrage til en bedre mulighed for at prædiktere risikoen for fald og knoglebrud ud fra type og varighed af diabetes.

 

Metode og fremgangsmåde

Projektet består af en engangsundersøgelse varende ca. 3 timer.

I forskningsprojektet får alle deltagere undersøgt synet med forskellige scanningsteknikker, hjertet med fx et EKG, knoglerne, muskler og fedt-sammensætningen med en "knogle-scanner" (DXA-scanner) og blodprøver. Derudover udføres en række balancetest, gangtest, styrketest og blodtryksundersøgelser. Endelig får personer skannet 3D billeder af knoglestrukturen, som kan bidrage yderligere til vurderingen af knoglerne.

Undersøgelserne er tværsnitsundersøgelser med dertilhørende opfølgning med spørgeskema fordelt på tre grupper. Første gruppe inkluderer ca. 110 deltagere med type 1-diabetes, anden gruppe ca. 110 deltagere med type 2-diabetes og den tredje gruppe ca. 320 kontroller uden diabetes. Grupperne mellem vil efter undersøgelsernes afslutning sammenlignes. Derfra er planen, at data skal bearbejdes og regnes på, og vil på den måde gøre forskerne bedre i stand til at forstå faldrisici hos individer med og uden diabetes.

 

 

Status på projektet

 Projektet er indleveret og afleveret, og er derfor umiddelbart afsluttet. Dog har man gang i en række spin-off projekter.

Forskningsprojektet løb fra 2018 til medio 2021.