Beslutningsstøtteværktøj til revurdering af medicinsk behandling af personer med type 2-diabetes

Ph.d.-studerende Carsten Wridt Stoltenberg er i gang med at undersøge, om man kan udvikle et beslutningsværktøj, der kan understøtte sundhedspersonale, når de skal revurderer behandlingsforløb af patienter med type 2-diabetes. Undersøgelsen foretages i samarbejde med Steno Diabetes Center Nordjylland og Aalborg Universitet.

 

Formål med forskningsprojektet

Formålet med ph.d.-projektet er, at udvikle et beslutningsstøtteværktøj tilegnet de endokrinologiske afdelinger. Dette skal understøtte revurdering af patienter med type 2-diabetes’ behandlingsplan. Man har valgt at udvikle dette ved en visualisering af historiske behandlingsresultater fra patienter med lignende karakteristika. Projektet har potentiale til, at patienter med type 2-diabetes får et mere erfaringsbaseret behandlingsforløb og dermed et lavere og mere stabilt blodsukker, da personalet på endokrinologisk afdeling kan få visualiseret behandlingsresultater fra tidligere patienter med type 2-diabetes’ behandlingsforløb.

 

Metode og fremgangsmåde

På det metodiske plan ønsker man først at teste om maskinlæring kan benyttes til at udvikle et system til at forudsige patienter med type 2-diabetes’ langtidsblodsukker. Parametrene til forudsigelsen skal bruges til at finde relevante patienter med type 2-diabetes, som skal fungere som sammenligningsgrundlag i beslutningsstøtteværktøjet under revurdering af en patient med type 2-diabetes’ behandlingsplan. På denne måde sorterer beslutningsstøtteværktøjet patienter med type 2-diabetes fra Diabetesdatabasen ud fra de relevante parametre, og kan derfra bruges til at forudsige langtidsblodsukre, sammen med behandling og sygdomsudvikling. Dermed kan endokrinologisk personale anvende beslutningsstøtteværktøjet på den måde, at de fra Diabetesdatabasen få frembragt de mest relevante historiske behandlingsresultater fra tidligere behandlingsforløb. Disse kan der fremtidigt tages udgangspunkt i, ved de patienter der står til at få revurderet deres behandlingsforløb.

Algoritmen der herved udvikles til at forudsige patienter med type 2-diabetes’ langtidsblodsukker (HbA1c), baseres på data fra Diabetesdatabasen fra Steno Diabetes Center Nordjylland. Disse indeholder blodprøveresultater, medicininformation samt indlæggelser over en 10-årig periode fra mere end 10.000 personer med type 2-diabetes.

 

Forskningsprojektet løber fra 2021 til 2024.