Tarmmikrobiotaens betydning for gestationel diabetes mellitus

Ph.d.-studerende Louise Søndergaard Rold er forsker på projektet Tarmmikrobiotaens betydning for gestationel diabetes mellitus. I projektet undersøges det hvornår der opstår en anderledes bakteriesammensætning i kvinders tarm under graviditetsdiabetes, og derudover hvordan det påvirker barnets og moderens senere risiko for at udvikle diabetes.

 

Formål med forskningsprojektet

Kvinder med graviditetsdiabetes, samt deres børn, har en forøget risiko for at udvikle diabetes senere i livet. Dette kædes blandt andet sammen med en anderledes sammensætning af bakterier i tarmen. Formålet med vores studie er at undersøge, hvornår denne forandring i bakteriesammensætning opstår. Derudover at følge hvilke konsekvenser graviditetsdiabetes har for etablering af tarmbakterier hos den nyfødte. Man håber på, at resultaterne fra studiet både vil kunne bruges til tidlig diagnosticering af graviditetsdiabetes samt til nye behandlingstiltag for eksempel i form af probiotika til både mor og barn.

 

Metode og fremgangsmåde

Studiet tager udgangspunkt i vores store mor-barn kohorte (DANMOM) som følger gravide kvinder og deres nyfødte undervejs i graviditeten, ved fødslen, 14 dage efter fødslen, 6 måneder efter fødslen og derefter 1 gange årligt i 5 år. Kvinderne afleverer afførings-, blod- og urinprøver flere gange undervejs i projektet. Spyt og vaginalprøver bliver indsamlet lige op til fødslen. Modermælk bliver indsamlet 14 dage og igen 6 måneder efter fødslen. Fra barnet indsamler man afføring og en enkelt blodspotprøve. Derudover indhenter vi sundhedsoplysninger, som er relevante for projektet. Endeligt svarer deltagerne på en lang række spørgsmål ved hvert indsamlingstidspunkt, som blandt andet omhandler kost, livsstil, sygdomme, barnets udvikling og medicinforbrug.
Undersøgelserne af afføring, urin, spyt, modermælk og vaginalprøver for bakteriesammensætning sker ved hjælp af 16S rRNA sekventering. Blodprøverne analyseres blandt andet for diabetesrelaterede markører.

Projektet udgår fra Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland, i samarbejde med Afdeling for Kvindesygdomme, Graviditet og Fødsel på Regionshospital Nordjylland. Ligeledes er projektet støttet af Steno Diabetes Center Nordjylland samt Marie Pedersen og Jensine Heibergs Legat.

 

Forskningsprojektet løber fra 2019 til 2024.