Øjenscreening i almen praksis

Ph.d.-studerende Malene Krogh er i gang med sit ph.d.-projekt Brug af kunstig intelligens til retinopati undersøgelse i almen praksis for personer med type 2-diabetes. 

 

Forskningsprojektet er finansieret af Steno Diabetes Center Nordjylland og Vissing Fonden.

 

Formål med forskningsprojektet

Personer med type 2-diabetes som går til kontrol med deres diabetes hos almen læge, har indtil videre måtte få foretaget øjenscreening ved øvrig øjenlæge. Malene Krogh er med hendes forskningsprojekt ved at undersøge, om man ved hjælp af automatisk billedanalyse kan gøre undersøgelsen af retinopati til en del af den standard kontrollen, der udføres i almen praksis.

Formålet med projektet er at undersøge, om kunstig intelligens kan benyttes til retinopati undersøgelser i almen praksis for personer med type 2-diabetes. Kameraet der anvendes til undersøgelsen, klassificerer automatisk fundusbillederne via kunstig intelligens, hvilket gør det muligt for praksispersonale at udføre undersøgelsen. Malene Krogh forventer, at retinopati undersøgelser i almen praksis, udført med den automatiske billedanalyse, vil kræve relativt små ændring, men til gengæld kan det gøre retinopati undersøgelsen nemmere for patienten og ligeledes øge deltagelsen til undersøgelsen.

 

Metode og fremgangsmåde

Til projektet rekrutteres 300 personer med type 2-diabetes, til almene praksisser og én øjenlæge praksis. Den kunstige intelligens software der benyttes i projektet, er danske Retinalyze A/S.

I projektet vil personer med type 2-diabetes få udført en retinopati-undersøgelse i forbindelse med deres diabetes kontrol i almen praksis. Retinopati undersøgelsen vil tage under fem minutter at udføre. Udover undersøgelsen i almen praksis skal patienten også have foretaget en retinopati undersøgelse ved en øjenlæge. Den ekstra undersøgelse for patienterne hos øjenlægen er indført, for at kunne validere retinopati undersøgelsen med kunstig intelligens i almen praksis.

Patientens holdning til retinopati undersøgelsen i almen praksis vil ligeledes blive belyst. Dette gøres gennem et spørgeskema, og praksispersonalet vil blive interviewet omkring organiseringen og potentielle fordele eller ulemper ved retinopati undersøgelsen.

 

Status på projektet

Status på projektet er, at al forberedelse til den endelige testning i almen praksis er i gang. På nuværende tidspunkt (september 2021) arbejdes der på udvikling af patientspørgeskema og interview samt rekruttering af de sidste almene praksisser. Opstart i almen praksis sker fra starten af 2022.

 

Forskningsprojektet løber fra marts 2021 til marts 2024.