Diabone2

Læge og ph.d.-studerende Rikke Viggers er i samarbejde med Steno Diabetes Center Århus i gang med forskningsprojektet Diabone2. Projektet undersøger effekten af behandling af knogleskørhed eller nedsat knoglemineraltæthed hos personer med type 1- og 2-diabetes.

 

Patienter med diabetes har svagere knogler og derfor øget risiko for knoglebrud. Dette også på trods af, at de ikke har knogleskørhed. Det er endnu uklart, hvorfor knoglerne hos patienter med type 1- og 2- diabetes opleves at være svagere end hos personer uden en diabetes diagnose. Af den grund er Rikke Viggers og SDCN sammen med SDCA i gang med at undersøge, hvorfor diabetes har en indvirkning på knoglerne.

 

Formål med forskningsprojektet

Forskningsprojektet Diabone2 vil bidrage med værdifulde oplysninger om den mulige effekt af behandling for knogleskørhed, på patienter med diabetes, samt hvad der sker med blodsukkermarkører og knoglestatus under behandlingen. Derudover giver det os vigtig viden om, hvilke undersøgelser der er mest fordelagtige i diagnostikken af knogleskørhed hos patienter med diabetes. Dette vil på sigt kunne resultere i en ændret og dermed bedre behandling.

Formålet med studiet er at undersøge effekten af behandling af knogleskørhed på glykæmiske markører og knoglestatus hos personer med type 1- og type 2-diabetes.

 

 

Metode og fremgangsmåde

I studiet er 64 deltagere, hvoraf 27 endnu er inkluderet. Metoden der benyttes i forskningen, er en toårig behandling med randomiseret placebo-kontrolleret dobbelt blindet lægemiddelforsøg. Forsøget er randomiseret til enten Alendronat eller Placebo, og indtages af de inkluderede forskningspatienter én gang om ugen. Effekten undersøges ved knogle scanninger, blodprøver og døgnurinopsamling i starten, efter 1 måned, 3 måneder, 12 måneder og 24 måneder. Desuden udføres frivillige fedt-, muskel- og knoglebiopsi efter henholdsvis 1 og 2 år.

 

Forskningsprojektet løber indtil 2024.