MEDON

Læge og ph.d.-studerende Johan Røikjer er i gang med et forskningsprojekt, der har til formål at identificere nye metoder til tidlig opsporing af diabetes nerveskader. Titlen på forskningsprojektet er Methods for Early Detection of Diabetic eripheral Neuropathy (MEDON).

Formål med forskningsprojektet

Diabetiske nerveskader er en kendt senkomplikation af diabetes, som mange patienter med både type 1- og 2-diabetes rammes af. Hvis disse skader kan opdages tidligt, kan man med forebyggende behandling i sidste ende vedligeholde eller øge livskvaliteten for de ramte patienter. Da der i dag ikke findes en effektiv behandling, ses forebyggelsen på nuværende tidspunkt som det vigtigste redskab. I dag mangler man dog viden omkring årsagen og omfanget af nervernes malfunktion, hvilket MEDON projektet gerne skal gøre os klogere på.

Det ønskede udfald af forskningsprojektet er at man med en viden om hvilke personer der er i risiko for at udvikle nerveskader, og hvem der ikke er, kan sætte ind, inden skaderne bliver permanente. På den måde kan en tidlig opdagelse af begyndende nerveskader ligeledes hjælpe behandlere, sådan at de bedre kan skræddersy et individualiseret opfølgningsprogram.

 

Johan Røikjers studie indeholder flere forskellige metoder - både kendte og ukendte. En af de mere spændende metoder hedder Perception Threshold Tracking, og er udviklet af Aalborg Universitet. Metoden anvender lav-intensitet, elektrisk strøm til at stimulere nerver, og kan forhåbentlig give os ny viden om nervernes funktion og årsagen til eventuel malfunktion.

 

Metode og fremgangsmåde

Johan Røikjers studie indeholder flere forskellige metoder - både kendte og ukendte. En af de mere spændende metoder hedder Perception Threshold Tracking, og er udviklet af Aalborg Universitet. Metoden anvender lav-intensitet, elektrisk strøm til at stimulere nerver, og kan forhåbentlig give os ny viden om nervernes funktion og årsagen til eventuel malfunktion.

 

Helt konkret bliver deltagernes nerver med metoden Perception Threshold Tracking aktiveret med elektrisk strøm. Deltagerne udstyres med en knap, som vedkommende skal trykke på når han/hun mærker noget. Strømintensiteten øges så gradvist, indtil deltageren trykker, hvorefter den falder igen, for atter at stige. Således kan man bestemme en tærskelværdi for de forskellige nerver.

 

Status på projektet

Alle deltagere er inkluderet og har været gennem undersøgelserne. Forskerne på projektet er derfor på nuværende tidspunkt (juni 2024) i gang med at analysere data.

 

Forskningsprojektet løber fra august 2018 til december 2022.