Kontinuert glukosemonitorering hos diabetespatienter i hæmodialyse

Postdoc Sisse Heiden Laursen er forsker på det nyopstartede forskningsprojekt Kontinuert glukosemonitorering hos diabetespatienter i hæmodialyse. Projektet er initieret og finansieret af Steno Diabetes Center Nordjylland og Institut for Medicin og Sundhedsteknologi.

 

Blodsukkerniveauet kan være svært at kontrollere hos hæmodialysepatienter med diabetes blandt andet grundet nedsat overskud som følge af uræmiske symptomer, nedsat evne til at registrere symptomer på hypoglykæmi samt fald i blodsukkeret grundet selve dialysebehandlingen. På nuværende tidspunkt monitoreres blodsukkerniveauet hos patientgruppen normalvis ved hjælp af standard monitorering af kapillært glukose, også kaldet SMBG. Dette kan umiddelbart være en utilstrækkelig monitoreringsmetode grundet den svære kontrol af blodsukkerniveauet under hæmodialyse.

 

Formål med forskningsprojektet

Med forskningsprojektet Kontinuert glukosemonitorering hos diabetespatienter i hæmodialyse, er formålet at undersøge den glykæmiske kontrol hos diabetespatienter i hæmodialyse ved brug af kontinuert glukosemonitorering, CGM, fremfor den standard monitorering der indtil nu er blevet benyttet. Man ønsker dermed at undersøge, om brugen af CGM kan forebygge hypoglykæmi og forbedre glykæmisk kontrol hos hæmodialysepatienter. Derudover undersøges det, om data fra CGM i kombination med andre relevante målinger og data kan bruges til at forudsige hypoglykæmier under hæmodialyse ved hjælp af en algoritme, som ligeledes udarbejdes.

I forskningsprojektet arbejder Sisse Heiden Laursen ud fra en påstand om, at CGM kan være et bedre alternativ til SMBG i denne sammenhæng, da man herved opnår en kontinuerlig monitorering af blodsukkeret. Man ser derfor en mulighed i, at CGM kan være med til at forebygge hypoglykæmier hos patienterne og måske generelt sikre en forbedret glykæmisk kontrol. Hvis det lykkes at udarbejde en velfungerende algoritme til at forudsige hypoglykæmier under hæmodialyse, kan dette være en del af forebyggelsen af hypoglykæmiske episoder hos patienterne. Derudover kan det være et redskab til de sundhedsprofessionelle til at understøtte blodglukosemonitoreringen i forbindelse med dialysen.

 

Hvad er CGM?

CGM er kontinuerlig glukosemonitorering, og foregår ved hjælp af nyere udviklede teknologier til målingen og overvågningen af glukoseniveauer hos patienter med diabetes. Glukosemonitoreringen der foregår elektronisk foretages kontinuerligt, sådan at man ud fra monitoreringen kan genkende tendenser og eller mønstre i glukoseniveauer.

 

Metode og fremgangsmåde

Studiets metodiske fremgangsmåde inkluderer et randomiseret kontrolleret cross-over forsøg over 14 uger. I løbet af perioden vil man undersøge effekten af standardbehandling og CGM (intervention) versus standardbehandling (kontrol) hos voksne diabetespatienter i hæmodialyse. Patienterne randomiseres til interventionsgruppe eller kontrolgruppe i seks uger, hvilket efterfølges af en ”washout”-periode på to uge, en overkrydsning og derefter seks uger med modsatte behandling. Der foretages CGM-målinger i begge perioder, men målingerne vil være blændet hos kontrolgruppen.

Målingerne der udføres, skal anvendes til at vurdere, om der er en forskel mellem intervention og kontrol i forhold til hypoglykæmiske episoder og glykæmisk kontrol. Endvidere anvendes målingerne til at udarbejde algoritmen.

 

Status på projektet

På nuværende tidspunkt (september 2021) er projektet påbegyndt, og der skrives på en protokol til Videnskabsetisk komité. Det forventes, at der rekrutteres ca. 30 patienter til projektet.

 

Forskningsprojektet løber fra august 2021 til august 2023.